Selvityspyyntö Varha:n henkilöstöjaostolle henkilöstökulujen hillitsemisestä ja henkilöstön sitouttamisesta

Varhan osavuosikatsauksessa (2/2023) tuodaan esille huoli henkilöstön kuormittuneisuudesta uusien toimintamallien alettua ja huoli siitä, miten tämä on aiheuttanut tyytymättömyyttä henkilöstön parissa.

Osavuosikatsauksessa tulee samalla selväksi henkilöstömenojen ylitys. Henkilöstökuluja ovat nostaneet pääasiassa ylityöt ja hälytyskorvaukset, joilla on reagoitu henkilöstö pulaan. Myös henkilöstövuokrausmenot ovat vaikuttaneet ylitykseen.

Henkilöstöjaoston sd-ryhmä pyytääkin nyt viranhaltijoita selvittämään ja tuomaan raportin henkilöstöjaostolle siitä, miten henkilöstökuluja ja erityisesti henkilöstövuokrauksesta johtuvia kuluja voidaan hillitä.

Miten henkilöstöä voidaan paremmin sitouttaa Varhalle, eli millaisia toimia henkilöstötyytyväisyyden parantamiseksi voidaan tehdä? Minkälaisin toimin edistetään parempaa johtamista Varhan jokaisella tasolla. Pyydämme selvityksessä lisäksi palkkaharmonisaation tilannekatsausta.

Turussa, 31.8.2023

Mari Lahti, SD-ryhmä, henkilöstöjaoston puheenjohtaja

Katso tästä viranhaltoijoiden tekemä vastaus selvityspyyntöön:

https://varha-julkaisu.triplancloud.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=156668

Hoitoalan prosessit uudistettava

Viime päivinä hoitajapula ja heidän palkkakuoppansa on ollut voimakkaasti esillä eri medioissa. Turun tilanne ei ole mairitteleva ja sen lisäksi, että perusterveydenhuollon tilanne pitää saada sujumaan, niin samaan aikaan hoitajien työhyvinvoinnista tulee pitää huoli.

Näkemyksemme mukaan hoitajien työnkuvaa ja työolosuhteita tulisi parantaa, jotta työhyvinvointi ja erityisesti pitovoima kasvaisi.

Jatka lukemista ”Hoitoalan prosessit uudistettava”