Vuoteni 2018

coffee-2242249_1280Uuden vuoden vaihtuessa on hyvä summata, mitä edellinen vuosi piti sisällään. Omalta osaltani vuosi 2018 oli mielenkiintoinen ja työteliäs, joka mahdollisti monen uuden asian oppimisen.

Minulta kysytään usein, miten paljon aikaa erilaisten luottamustoimien hoitamiseen menee aikaa. Tähän on melkoisen vaikea vastata kovinkaan tarkasti, mutta jotakin voin yrittää summata kasaan.

Mutta missä kaikkialla minä tällä hetkellä vaikutankaan ja mihin kaikkiin tehtäviin aikaa siis menee? Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Tasa-arvo

Gymnaestradan Gympit Turussa

Sain kunnian pitää puheen Turun Liikuntalautakunnan puheenjohtajana Voimisteluliiton Gymnaestrada suurtapahtuman valmistelujuhlassa Turussa 9.9.2017.

On todella hienoa, että Turkuun ollaan järjestämässä valtaisaa voimistelun suurtapahtumaa, joka tuo yli 10 000 ihmistä Turkuun ensi kesänä. Voit tutustua Gymnaestradaan lisää täältä.

Voit lukea puheeni kokonaisuudesaan täältä.

”Arvoisat Gympit,

Hyvät Suomi Gymnaestradan järjestäjät,

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Liikunta, Liikuntalautakunnan puheenjohtaja

MadPride Turku 16.8.2017

Turussa on järjestetty nyt kaksi kertaa MadPride tapahtuma. On hienoa, että voimme yhteisrintamalla tuoda esille mielenterveystyön, kuntoutujien asemaan ja stigmaan liittyviä kysymyksiä kaikkien näkyville.

Turussa MadPriden järjestivät Mielenterveysyhdistys ITU yhteistyössä V-S Mielenterveysomaiset FinFami, Lounais-Suomen syömishäiriöliitto ja Mielenterveyden keskusliiton neuvontapalvelut.

MadPride 16.8.2017

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Liikuntalautakunnan puheenjohtaja, Mielenterveystyö, Suvaitsevaisuus, Tasa-arvo

Kalle Mäkisen painikisat Turussa

Sain ilon ja kunnian pitää ensimmäisen avajaispuheenvuoroni Turun liikuntalautakunnan puheenjohtajana Kalle Mäkisen painikisoissa 26.8.2017 Turussa.

Ohessa puheenvuoroni kokonaisuudessaan.

”Arvoisa juhlayleisö,

Hyvät Kalle Mäkisen painikisoihin osallistuva yleisö ja kilpailijat,

sekä kaikki painiurheilun ystävät, Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Liikunta, Liikuntalautakunnan puheenjohtaja

Turun Seudun Mamien kuntavaalipaneeli 4.4.2017

Vastauksiani Mamien kuntavaalikyselyyn:

  1. Hyvinvoinnin perusta luodaan lapsuudessa, sillä lapsuus- ja nuoruusiän olosuhteet vaikuttavat

 myöhempään terveyteen ja hyvinvointiin. Mitä ajattelet kuntamme lasten kasvuolosuhteista

 tällä hetkellä?

Hyvinvoinnin perusta on ehdottomasti lapsuudessa, tasa-arvoisissa palveluissa ja eriarvoistumisen vähentämisessä. Liian paljon lapsiperheköyhyyttä ja sen vuoksi lapset ovat joutuneet sivuun sosiaalisesta toiminnasta, kuten vaikka synttäreistä tai harrastuksista. Turussa on kaikki edellytykset sille, että tarjoamme hyvät ja laadukkaat lapsiperhepalvelut. Turkulaisten perheiden saatavilla tulee olla laaja palveluvalikoima, jolla vastataan perheiden moninaisiin tarpeisiin. Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon ryhmäkokojen pitää tukea lasten viihtymistä ja yhteistä oppimista.

  1. Miten lasten ja nuorten hyvinvointia pitäisi sinusta tukea?

Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan parhaiten sillä, että tuetaan perheitä ja perheiden jaksamista. Varhaiskasvatuksella on merkittävä rooli lasten hyvinvoinnin kannalta. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen tulee olla prioriteetti. Kaupungin pitää turvata hyvät leikkipaikat ja liikuntapaikat lapsille ja nuorille, samoin heidän vanhemmilleen. Mutta myös koululaisten ja nuorten hyvinvointiin tulee satsata. Terveyden edistäminen tulee olemaan tulevaisuuden kunnassa erittäin tärkeää. Ja esimerkiksi tässä, koululaisten hyvinvointi ja liikunta ovat tärkeitä. Meidän tulee turvata jatkossakin lasten ja nuorten maksuton liikunta ja pitää huoli, ettei lasten ja nuorten liikuntapaikkavuokrat nouse. Lasten ja nuorten osallistuminen koululiikuntaan ja terveellisen kouluruokailun turvaaminen ovat tärkeitä terveyden edistämisessä. Voimme myös tukea Turussa kouluruokailua enemmän kohti lähi- ja luomuruokaa, mikä voisi lisätä kasvisten määrää koululaisten lautasilla. Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kuntavaalit 2017, Liikunta, Mielenterveystyö, Nuoret

Turun kirjastokierroksen haastattelu

Haastattelu Turun kaupunginkirjastossa

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestivät kymmenelle nopeimmalle kuntavaaliehdokkaalle mahdollisuuden Kuntavaalit 2017 Turussa ovat käynnissä. Kirjastokierroksella kerroin muun muassa, mikä on lempikirjani.hieman syvällisempään kirjastokierrokseen.

Alla olevan linkin kautta voit lukea, mitä päivä piti sisällään.

22.3.2017 Kolmas kirjastokierros

Ja tämän linkin kautta puolestaan pääset lukemaan, millainen merkitys kirjastolla on minun elämässäni, mitkä mahdollisuudet puolueellamme on vaikuttaa kirjaston tulevaisuuteen ja tietysti, mikä on lempikirjani.

Yksilöhaastattelu Mari Lahti

Millainen rooli kirjastolla on sinun elämässäsi?

Jätä kommentti

Kategoria(t): Ei kategoriaa

Hallitus ehdottaa lastenneuvoloiden yhtiöittämistä

Mielipidekirjoitukseni, joka julkaistiin Turu Sanomissa 22.3.2017

Hallitus aikoo yhtiöittää neuvolat

Hallituksen lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaudesta on parhaillaan kunnissa lausuttavana. Laki on tarkoitus säätää kovalla kiireellä vielä tänä keväänä, vaikka se on aivan keskeneräinen ja todella vaikeaselkoinen.

Monelta lienee jäänyt huomaamatta myös se, että laissa ehdotetaan esimerkiksi neuvolapalveluiden yhtiöittämistä. Ne olisivat osa tulevia sote-keskusyhtiöitä. Siis Neuvola Oy.

Lasten- ja äitiysneuvolatoiminta on suomalaisen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kivijalka, johon hallitus kaavailee remonttia. Tämä sekoilu tekee todella vihaiseksi. Lastenneuvolassa lapsi tarkastetaan 15 kertaa ennen kouluikää, ja kaikki tämä julkisin varoin.

Olemme saaneet upeasta lastenneuvolasysteemistä kansainvälistä mainetta ja se turvaa osaltaan maailman parasta vastasyntyneiden ja pienten lasten terveyttä. Mitä ihmettä tämän toiminnan yhtiöittämisellä ja ”viemisellä markkinoille” voitaisiin saavuttaa?

Ajatus on aivan pöyristyttävä. Tällainen ehdotus voi löytyä vain samasta sulle-mulle kaverikapitalismin pelikirjasta, johon oli kirjoitettu myös suunnitelma liikenneväylien yhtiöittämisestä. Se ehdotus kuoli lähtökuoppiinsa – toivottavasti näin käy tämänkin ehdotuksen.

Valitettavasti tämä ei ole ainoa virhe ja kummallisuus valinnanvapauslakiehdotuksessa. Koko laki on valmisteltava perusteellisesti uudelleen.

Pääsiäispyhät eivät siihen riitä – kuten hallitus on suunnitellut.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Mielipidekirjoitus