Turun SDP:n kunnallispoliittinen ohjelma 2013-2016 painottaa ikäihmisten arvokasta hoitoa ”ikäihmisten laadukkaat palvelut turvataan – kotona asumista tuetaan ja laitospaikka on saatava sitä tarvitseville”.

sukat sdp vanhukset

Vastuksen kokouksen yhteydessä 11.4.2013 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnaksen toiminnanjohtaja Pilvi Heiskanen alusti monipuolisen keskustelun vanhusten palveluasumisesta ja muistisairaiden hoidosta.

Turun tulee panostaa vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon ja siihen, että jokaisella sitä tarvitsevalla vanhuksella on siihen mahdollisuus.

Tämä teema koettiin erityisen tärkeäksi, vaikka kotona asumisen tulee olla ensisijainen vaihtoehto ja tavoite mahdollisimman pitkään, niin siitäkään huolimatta kaikki vanhukset eivät pärjää kotona.

Tuesta huolimatta kotona olosta voi tulla vanhukselle pelottavaa ja ahdistavaa, kun asioita ei enää pysty hoitamaan oman toimintakyvyn laskiessa.

Tällöin laadukas ympärivuorokautinen hoito on paikallaan.

Tärkeäksi teemaksi keskustelussa muodostui myös vanhustenhuollon laadun mittaaminen ja arvioiminen.

Tällä hetkellä ei ole mitään yhtenäistä laadun mittaria vanhustenhuollossa eikä myöskään tahoa, joka säännöllisesti laatua tarkkailisi.  

Yhtenä isona haasteena onkin juuri muistihäiriöisten vanhusten ryhmä, kuinka arvioida heidän tyytyväisyyttään hoitoonsa.

Kotikunnassa asiat on järjestetty varsin monipuolisesti mm. asukaskokouksin, tyytyväisyysmittauksin sekä omaisten arvioimana.

Myös raportointiin on kiinnitetty huomiota, joka toimii hyvänä laadun mittarina vanhuksen jokapäiväisessä voinnissa.

Mielenkiintoisena kysymyksenä nostimme esille sen, kuinka kauan kunnan kilpailutuksissa voi mennä hinta laadun edelle?

Tai miten eettistä on ostaa palvelua pörssiin listautuneelta suuryritykseltä, jonka tavoite on tehdä voittoa vanhusten hoidolla?

Lopuksi keskusteltiin Kotikunnaksen yhdistyspohjaisesta toiminnasta. Toimintaan on saatu hyvin mukaan yhdistyksen vapaaehtoistoimijoita mm. vierailemaan vanhusten luona ja ulkoilemaan heidän kanssaan.

Kotikunnaksen kanttiinia  pyörittää Daisy eläkeläiset ry:n hallinnoima ja yhdessä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n kanssa toteuttama Kota – projekti. Mukaan vapaaehtoistoimintaan voi tulla kaikki kiinnostuneet.

Ota yhteyttä: http://www.kotikunnas.fi/joomla/index.php/vapaaehtoistoiminta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *