Tästä voit lukea Ilta-Sanomien vaalikoneen vastaukseni.

 1. Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja

Täysin eri mieltä

Lähikoulu on hyvä tapa vähentää eriarvoistumista. Kaupungeissa tulee olla tarjolla edullista vuokra-asumista laajasti. Tulee taata se, että maahanmuuttajat eivät keskity vain yhdelle alueelle vaan asuttavat kaupunkia tasaisesti. Tämä osaltaan tasaa myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrää yksittäisissä kouluissa.

 1. On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan

Jokseenkin samaa mieltä

Riittävän laajalla veropohjalla taataan parhaiten julkiset palvelut.

 1. Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää

Täysin samaa mieltä

Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa voitaisiin siirtyä enemmän kohti lähi- ja luomuruuan suosimista. Tämä ohjaisi ruokailutottumuksia enemmän kohti kasvisruokapainotteista ruokavaliota.

 1. Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti

Täysin samaa mieltä

Terveyspalveluita tulee antaa kaikille niitä tarvitseville.

 1. Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille

Jokseenkin eri mieltä

Markkinoiden suurempi hyödyntäminen voivat oikein toteutettuna olla jossain tilanteissa hyvä vaihtoehto. Tulee vain turvata, että verovaroilla tuotetaan laadukkaida ja oikea-aikaisia palveluita. Ei ole oikein, että verovaroilla tuotetun palvelun voitot valuvat veroparatiiseihin.

 1. Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla 

Täysin eri mieltä

Kaupinkisuunnittelussa ei tule suunnitella alueita niin, että on rikkaiden ja vähemmän rikkaiden alueita. Elinvoimaiseen kaupunkiin kuuluu monimuotoista asumista. On tärkeää, että tarjotaan monipuolista asuntotarjontaa ja turvataan, että asuinalueet pysyvät monimuotoisina.

 1. Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita

Täysin samaa mieltä

Turku on kansainvälinen kaupunki ja meidän tulee osaltamme auttaa kotoutettavia maahanmuutajia. Riittävien kieliopintojen turvaaminen on edelletus integraatiolle.

 1. Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa

Jokseenkin samaa mieltä

Kaupungin pitää kasvaa ollakseen mukana kehityksessä. Mutta kuntaliitoksia ei tule tehdä pakolla vaan vapaaehtoisuuteen perustuen.

 1. Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi

Täysin eri mieltä

Kirjaston lainauspalvelun tulee olla ilmaista nyt ja tulevaisuudessa.

 1. Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

Jokseenkin eri mieltä

Vapaa-ajan toimialaa voidaan tehostaa hallinnon, markkinoinnin ja yhteisten palveluiden kautta. Mutta varsinaista toimintaa ei tule leikata. Kulttuuripalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja terveyden edistämistä.

 1. Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin

Täysin eri mieltä

Kannatan asteittaista siirtymistä maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

 1. Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä

Jokseenkin eri mieltä

Turussa on hyvin toimiva ja edelleen kehittyvä joukkoliikenne. Tällä hetkellä en näe mahdolliseksi kokonaan maksutonta julkista liikennettä mutta sen sijaan tulee turvata kohtuulliset hinnat. Julkisen liikenteen käyttöä voidaan tukea riittävillä palveluilla ja julkisen liikenteen verkostolla.

 1. Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin

Jokseenkin samaa mieltä

Suurituloiset ihmiset maksavat veronsa yleensä pääomatuloista eikä ansiotuloista. Pääomatuloista ei makseta veroja kuntaan, joten näin he eivät osallistu kunnan palveluiden maksamiseen. He kuitenkin käyttävät samalla tavalla kunnan palveluita, kuten ansiotulosta kunnallisveronsa maksavat.

 1. Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille

Jokseenkin samaa mieltä

Suomen aluekehityksen ydin on ollut pitää koko Suomi asuttuna. Kuitenkin väestö ja työpaikat keskittyvät suuriin kasvukeskuksiin. Suomi tarvitsee kokoanisuudessaan suunnitelman, jonka avulla voidaan entistä paremmin ennakoida muuttoliikkeitä maan sisällä.

 1. Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

Jokseenkin samaa mieltä

Kouluilla ja opettajalla tulee olla oikeus rajata kännykän käyttöä opetuksen aikana. Livestreamin lähettäminen ilman erillistä lupaa tulee olla kiellettyä.

 1. Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin

Täysin eri mieltä

Opettaja pitäisi pystyä nytkin ottamaan erilaiset oppijat huomioon. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma edellyttää myös oppilaan tavoitteiden asettamista ja arvioimista. Tämä myös auttaa opettajaa huomioimaan erilaiset oppijat yksilöllisesti.

 1. Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa

Jokseenkin eri mieltä

Hyvä veli verkostot eivät saa ohjata kuntien päätöksentekoa. Sulle mulle kaverikapaitalismi ei voi olla kunnan päätöksenteon pohjana. Sen sijaan yhdessä sovittu ja keskustelun kautta konsensukseen pääseminen eri toimijoiden välillä on kestävämpi ratkaisu.

 1. Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt

Jokseenkin samaa mieltä

Naisten ja miesten tasa-arvoiseen lukumääräiseen edustukseen voidaan vaikuttaa monilla keinoilla, joista yksi on sukupuolikiintiöiden käyttöönotto.

 1. Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla

Täysin eri mieltä

Kerjäämiseen tulee puuttua mutta tama tulee tehdä laajemmin ja pitkänäköisemmin kuin vain kieltämällä se lailla. Useat kadulla kerjäävät ihmiset ovat romanikerjäläisiä ja tähän problematiikkaan tulee puuttua esim. EU politiikan avulla ja romanien aseman vahvistamista omassa maassaan.

 1. Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia

Täysin samaa mieltä

Turku on kansainvälinen kaupunki ja erilaiset kulttuurit ovat rikkaus.

 1. Eutanasia pitäisi sallia

Täysin samaa mieltä

Eutanasiaa takaa arvokkaan kuoleman niille, jotka ovat saaneet kaiken mahdollisen saattohoidon.

 1. Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtua omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin

Täysin eri mieltä

Terveydenhuollon priorisoinnin tulee olla eettisesti kestävää. Yksilön terveystottumuksiin ja käyttäytymiseen voidaan paremmin vaikuttaa haittaverojen kautta, kuten tupakan ja sokerinverotus.

 1. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla

Täysin samaa mieltä

Täysi adoptio-oikeus tulisi taata myös homo- ja lesbopareille

 1. Suomalaisten auttaminen olla pitäisi etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna

Täysin eri mieltä

Kaikkien ihmisten auttaminen tulee olla etusijalla. Kaikilla ihmisillä on täysi ja kyseenalaistamaton ihmisarvo.

 1. Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle

Täysin samaa mieltä

Suuret tuloerot ja taloudellinen eriarvoistuminen ovat uhka niin Suomen kuin maailman eriarvoistumiselle. Eriarvoistuminen ja vastakkain asettelu lisäävät populistien nousua ja tähän meidän tulee puuttua tulevaisuudessa.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *