Tämän vuoden Maailman mielenterveyspäivää vietetään 10.10. Päivän teemana ovat ikääntyminen ja mielen hyvinvoinnin voimavarat.

Teema on varsin ajankohtainen, sillä mielenterveyden häiriöistä kärsivien vanhusten määrä lisääntyy väestön vanhetessa.

Erityisesti vanhusväestön masennus kasvaa ja on arvioitu, että kotona asuvilla vanhuksilla masennusta ilmenee 15 prosenttia ja laitoshoidossa olevista 20 prosenttia.

Tästä koituu yhteiskunnalle suuret kustannukset vuosittain. Kuitenkin suurin osa mielenterveyden häiriöistä jää tunnistamatta erityisesti vanhusväestön kohdalla.

Sdp:n pitkäaikainen tavoite vanhuspalvelulaista astui voimaan 1.7.2013

Lain tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja.

Toisin sanoen, lailla pyritään huolehtimaan vanhusväestön hyvästä hoidosta ja huolenpidosta kunnissa. Samaan aikaan kuitenkin kuntien rahoitusta kiristetään.

Mieleen nouseekin pelko siitä, miten laadukkaat peruspalvelut tulevaisuudessa toteutetaan

Huoleni on, miten vanhusväestön mielenterveysongelmat huomioidaan jatkossa? Kuntien resurssien supistuessa entisestään on aiheellista kysyä mitä kuntahallinto voi tehdä ja mitä se on tehnyt turvatakseen laadukkaat vanhuspalvelut.

Onhan palveluiden järjestämisestä vastaavan kunnan valtuustokausittain tehtävä suunnitelma ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemisesta ja heille tarkoitettujen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä.

Samoin tulee tehdä suunnitelma lain valvonnaksi, jotta taataan haasteellisetkin kysymykset laatuun liittyen.

Yle uutisoi (27.8.2013) heti lain voimaantulon jälkeen miten kunnilla on ollut vaikeuksia heinäkuun alussa voimaan tulleen vanhuspalvelulain kanssa.

Monelle saattaa olla vielä vanhuspalvelulain sisältö ja velvoitteet epäselviä. Vetoan nyt kuntapäättäjiin yhteisen tahtotilan löytymisestä, jotta vanhusväestö saa sille lailla turvatun hyvän ja laadukkaan hoidon unohtamatta haasteellista mielenterveysongelmien esille ottamista.

Julkaistu TS 9.10.2013, Turkulainen 8.10.2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *