Kuntani pitäisi ostaa nykyistä enemmän palveluita yksityiseltä sektorilta

Täysin eri mieltä

Kunnan itse tuottaman palvelun määrää suhteessa yksityiseen tuotantoon on lisättävä, jotta esimerkiksi Turussa perheillä säilyy joka puolella kaupunkia aito mahdollisuus kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan.

Kaavoituksessa kuntani pitäisi suosia hyviä kulkuyhteyksiä ja asuntotilanteen parantamista, vaikka se tarkoittaisi luonto- ja virkistysarvoista tinkimistä

Jokseenkin eri mieltä

Lähiluontoon pääsemisen tulee olla etusijalla ja luontoarvot tulee säilyttää. Ympäristö- ja luontoarvot ovat tärkeitä ja niitä tulee vaalia. Usein rakentaminen ja luontoarvot ovat vastakkain.

Toki pitää katsoa kohde kerrallaan, mikäli rakentamisesta olisi kysymys. Kohteet, joissa lähiluonto on vierellä ja lähellä tulee rakentamista tarkastella siten, että luontoa ei hävitettäisi. Talouden näkökulma tulee myös huomioida ja punnita eri kohteita rakentaessa, esim. voidaanko harkita korkeampaa rakentamista.

Kuntani pitää itse tuottaa vanhushoiva- ja päiväkotipalvelut eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä

Täysin samaa mieltä

Kunnan itse tuottaman palvelun määrää suhteessa yksityiseen tuotantoon on lisättävä, jotta esimerkiksi Turussa perheillä säilyy joka puolella kaupunkia aito mahdollisuus kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan.

Vanhushoivassa erityisesti viimeaikaiset keskustelut yksityisten hoidon laiminlyönneistä huolettavat.

Kuntani on annettava yrityksille verohelpotuksia ja halpoja tontteja yritysten houkuttelemiseksi alueelleen

Jokseenkin samaa mieltä

Turussa tulee mahdollistaa yritysten ja teollisuuden työpaikkojen rakentuminen alueelle. Yritykset tuovat työllisyyttä ja samalla lisäävät yhteisöveron määrää.

Lastensuojeluun on houkuteltava työvoimaa kunnassani palkkoja nostamalla, vaikka se johtaisikin kuntaveron korotuksiin

Jokseenkin eri mieltä

Alan houkuttelevuuteen ja pitovoimaan vaikuttaa myös monilla muilla toimenpiteillä. Hyvät työolosuhteet, työturvallisuus, asiakasmitoitus ovat esimerkkejä, joilla alan pitovoimaa voidaan parantaa.

Kannan huolta palkkojen alhaisuudesta, mutta tällä hetkellä Turun kaupungissa olisi haastavaa laittaa nämä vastakkain, palkat ja veronkorotus.

Asuinalueiden eriarvoistumista pitää kunnassani estää sijoittamalla vuokra-asuntoja myös ns. paremmille alueille, joissa asuu hyvätuloisia

Täysin samaa mieltä

Asuinalueiden kehityksen hallintaan tarvitaan pitkäjänteistä asuntopolitiikkaa. Uusille asuinalueille tulee rakentaa monipuolisesti eri hallintamuotoja ja kaikenlaisia huoneistotyyppejä.

Suuri määrä pieniä asuntoja tai vuokra-asuntovaltaisuus voi aiheuttaa läpikulkualueen leiman, mikä heikentää alueen tasapainoista kehitystä. Uusille asuinalueille pitää tuoda peruspalvelut asukkaiden mukana.

Palvelut lisäävät viihtyisyyttä sekä luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ylpeyttä omasta asuinalueesta, mikä edistää tasa-arvon toteutumista ja turvallisuuden tunteen muodostumista.

Kotikuntani julkiset palvelut ovat kokonaisuutena ottaen hyvässä kunnossa

Jokseenkin eri mieltä

Turussa sote palveluita tulee kehittää sote-uudistuksesta huolimatta tällä valtuustokaudella eteenpäin. Samoin, panostuksia lähipalveluihin yleisesti tarvitaan lisää ja erityisesti siitä näkökulmasta, etteivät lähipalvelut karkaa liian kauas.

Kotikuntani kuuntelee asukkaitaan päätöksenteossa riittävästi

Jokseenkin eri mieltä

Turussa on kehitetty asukasdemokratiaa mutta edelleen olisi paljon kehitettävää lisää. Asukasbudjetointi on ollut hyvä uudistus ja innostanut turkulaisia mukaan.

Edelleen tarvitaan kuitenkin kuntalaisiin nähden avoimempia päätöksenteko malleja ja kuntalaisille polkuja vaikuttaa päätöksentekoon.

Jos alakoulun oppilasmäärä laskee pysyvästi alle kahdenkymmenen, pitää koulu lakkauttaa

Täysin eri mieltä

Koulun lakkauttamiseen liittyy paljon muitakin kriteereitä kuin yhden luokkakoon jääminen alhaiseksi. On merkittävä arvioida, mikä on kokonaisuudessaan kouluverkon tilanne, missä päin kaupunki kasvaa, missä on tarpeet, miten koulun tiloja voidaan kehittää ja kuinka kaupungin yleinen kasviennuste menee.

Kunnassani on vähennettävä ilmastopäästöjä suunniteltua nopeammin, vaikka se johtaisi verojen kiristämiseen

Täysin eri mieltä

Turku on jo nyt sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2029 mennessä, mikä on huomattavasti nopeammin kuin monessa muussa kunnassa tai suuressa kaupungissa.

Nykyisellään voimme edetä tämän suunnitelman kanssa ilman, että meidän tarvitsee tahtia kiristää ja korottaa veroja.

Kunnassani pitää olla kaksikielisiä kouluja, joissa oppilaat voivat opiskella oppiaineita joko suomeksi tai ruotsiksi

Täysin samaa mieltä

Turussa kieliopetusta on laajasti tarjolla ja A1 ja A2 kielivaihtoehtoja paljon tarjolla. Samoin Turussa on mahdollista opiskella joko suomenkielisessä tai ruotsinkielisessä koulussa.

Päätösvalta susien kaatoluvista pitää siirtää kunnille

Täysin eri mieltä

Julkisen lääkäripalvelun pitää olla saatavilla oman kunnan alueella

Täysin samaa mieltä

Kunnassa tulee olla julkiset terveydenhuollon palvelut. Palvelusetelillä voidaan ostaa toimintoja yksityisiltä tuottajilta.

Uuden raiteen mahdollistama nopeampi junayhteys Turun ja Helsingin välillä on välttämättömyys

Täysin samaa mieltä

Tunnin juna on kannatettava hanke. Tunnin juna edistää niin turkulaisten työssäkäynti mahdollisuuksia pääkaupunkiseudulle, kuin sieltä tännepäin. Tämä on merkittävä alueellinen edunvalvontahanke, jota meidän tulee edistää.

Lue vastaukseni myös nuorten vaalikoneen kysymyksiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *