Tästä voit lukea TS:n vaalikoneen vastaukseni vuodelta 2017.

 1. Kotikuntani pitää ottaa enemmän vastaan pakolaisia

Samaa mieltä

Turku on kansainvälinen kaupunki. Mikäli tänne tulee enemmän pakolaisia, otetaan heidän kyllä vastaan. Erilaiset kulttuurit rikastuttavat ja elävöittävät kaupunkikuvaa. Maahanmuuttajille tulee kuitenkin taata riittävät kieliopinnot, jotta integraatio yhteiskuntaan onnistuu.

 1. Sote uudistus parantaa palveluiden saatavuutta kotikunnassani

Jokseenkin eri mieltä

Tällä hetkellä sote uudistus näyttäytyy hyvin byrokraattisena himmelinä, josta on vaikea arvioida sitä mitä palveluita Turkuun tulee jatkossa. Sote uudistus on hyvin keskeneräinen, jotta voiis arvioida sen tuomia hyötyjä Turkuun.

 1. Kotikuntani hallinnosta voi vielä leikata

Eri mieltä

Turussa on jo pitkälle viety hallinnon uudistamista. Hallinto työskentelee varsin tehokkaasti mutta varmasti vielä esimerkiksi palveluiden markkinointia ja erilaisia yhteisiä palveluita voidaan tehostaa.

 1. Soten lupaama valinnanvapaus parantaa asiakkaan asemaa kunnassani 

Eri mieltä

Soten valinnanvapaus lakiluonnos on vielä täynnä kysymysmerkkejä. Ensin maakunta tekee valintaa siitä, kuka pääsee kunnan markkinoille. Pois jää työterveyshuolto ja opiskeluterveydenhuolto. Samoin neuvola ja kouluterveydenhuolto jäävät maakunnan liikelaitoksen tuotettavaksi. En usko, että valinnanvapaus tulee merkittävästi parantamaan asiakkaan asemaa kunnassa. Samoin eri kuntiin tulee hyvin erilaiset palvelut ja tämäkään ei edesauta tasa-arvoa palveluiden kentässä.

 1. Varhaiskasvatusta tulee ulkoistaa nykyistä enemmän.

Jokseenkin eri mieltä

Turkulaisten perheiden saatavilla tulee olla laaja palveluvalikoima, jolla vastataan perheiden moninaisiin tarpeisiin. Tulee pyrkiä siihen, että asuinalueilla perheiden valittavana on erilaisia varhaiskasvatuspalveluita. Julkisen palvelutarjonnan tulee pysyä kattavana ja aitona vaihtoehtona kaikille perheille.

 1. Kuntien valtaa siirtyy liikaa tuleviin maakuntiin

Samaa mieltä

Nyt näyttää sille, että merkittävä osa ihmisen hyvinvointiin kuuluvista asioista ja niiden päätöksenteosta valuu soten myötä maakuntiin. Tätä myötä myös valta siirtyy maakuntiin.

 1. Tunnin juna on Varsinais-Suomen lähiaikojen tärkein edunvalvonnan kohde

Samaa mieltä

Tunnin junan tulee olla yksi tärkeimmistä edunvalvonnan kohteista. Tunnin juna kasvattaa työssäkäyntialuetta ja houkuttelee lisää elinkeinoelämää Turun alueelle.

 1. Joukkoliikenteestä on tehtävä maksutonta

Jokseenkin eri mieltä

Turussa on hyvin toimiva ja edelleen kehittyvä joukkoliikenne. Tällä hetkellä en näe mahdolliseksi kokonaan maksutonta julkista liikennettä mutta sen sijaan tulee turvata kohtuulliset hinnat. Julkisen liikenteen käyttöä voidaan tukea riittävillä palveluilla ja julkisen liikenteen verkostolla.

 1. Kotikunnassani suositaan liikaa kevyttä liikennettä yksityisautoilun sijaan

Eri mieltä

Turun keskustan alueella kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tulee olla etusijalla. Kävelykeskustan laajentaminen toimii myös autoilun vähentämisessä ja joukkoliikenteen tukemisessa.

 1. Maakuntauudistuksen aiheuttama kunnallisveronlasku vaurioittaa kotikuntani taloutta

Jokseenkin samaa mieltä

Verotuksen muutokset tulevat vaikuttamaan kunnan talouteen. Mutta tämä kaikki riippuu myös siitä, millä tavalla valtionosuuksilla kunnan taloutta kompensoidaan. Esim. terveyden edistämisen indikaattorit.

 1. Uutta rakentamista tulee tiivistää taajamiin, ei haja-alueelle

Samaa mieltä

Tiiviissä yhdyskuntarakenteessa pystytään tarjoamaan korkeatasoinen joukkoliikenne ja laadukkaat palvelut sekä turvaamaan tila puistoille ja virkistysalueille.

 1. Kuntani kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisopalveluista sopii leikata mieluummin kuin koulutuksesta

keskellä

Kummastakaan ei voi enää leikata.

Lue myös vastaukseni OAJ:n Turun paikallisyhdistyksen kuntavaalikyselyyn.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *