Tästä voit lukea Turkulaisen vaalikoneen vastaukseni.

 1. Turun on kehitettävä ennemmin keskustaa kuin lähiöitä

Jokseenkin eri mieltä

Turussa meidän tulee panostaa keskustan kehittämiseen mutta yhtä paljon meidän tulee pitää huolta lähiöiden kehittämisestä ja lähiöiden riittävistä lähipalveluista. Uudet asuinalueet ovat hyvä mahdollisuus rakentaa lähiöitä uudella ja kestävän kehityksen mukaisella tavalla.

 1. Turun keskustassa on lisättävä autottomia alueita

Samaa mieltä

Turun kävelykeskustaa tulee laajentaa ja kehittää. Julkisen ja kevyen liikenteen väyliä tulee laajentaa. Kävelykeskustan laajentaminen kirjastolta Aurakadun kulmalle yhdistäisi hienosti Vähätorin ja kauppakeskustan toisiinsa sekä Aurajoen rannan ja kauppatorin tienoon.

 1. Turun keskustaan voi rakentaa nykyistä korkeampia taloja

Jokseenkin samaa mieltä

Mielestäni ydinkeskustan kehittämisessä tulee huomioida tiivis rakentaminen kunnioittaen kulttuurimaisemaa ja historiaa. Mutta voisimme myös harkita korkean rakentamisen mahdollisuutta keskustan tuntumaan. Itä-harju ja Kupittaa sopii oikein hyvin korkean rakentamisen keskittymäksi.

 1. Turku kehitetään liikaa gryndereiden ehdoilla

Jokseenkin samaa mieltä

Turussa tarvitaan laadukasta kaupunkikehittämistä. Tarvitaan huipputason arkkitehtuurista suunnittelua niin yksittäisten rakennusten kuin kokonaisten asuinalueiden suhteen. Turussa tulee myös huomioida prosenttiperiaate julkisen rakentamisen yhteydessä.

 1. Kaupungin on tuettava enemmän kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista

Samaa mieltä

Monimuotoinen ja monialainen rakentaminen eri asuinalueille on hyvä keino vähentää alueiden eriarvoistumista. Kohtuuhintaista vuokra-asunto tuotantoa tarvitaan lisää.

 1. Turkuun tulee rakentaa raitiotie 

Jokseenkin samaa mieltä

Raitiotien selvitystyö on siinä määrin keskeneräinen, että kannatan sen jatkamista. Mutta tämän ei tule vaarantaa Turun joukkoliikenteen kehittämistä superbusseilla.

 1. Turun on luovuttava Toriparkkihankkeesta

Eri mieltä

Toriparkki on päätetty kuluvan valtuuston aikana. Minusta ei ole tarvetta enää lähteä muuttamaan tätä päätöksentekoa.

 1. Turun yhteispäivystys on liian ruuhkautunut ja resursseja tulee lisätä

Jokseenkin samaa mieltä

Yhteispäivystyksen resursseja tulee lisätä siten, että se palvelee nopeampaa hoidontarpeen arviointia. Erityisesti puhelinpäivystyksen resursseja tulee lisätä, jotta kansalaisten avun tarpeeseen voidaan vastata.

 1. Turun tulee tarjota työttömien tai kotona olevien vanhempien lapsille osa-aikasta päivähoitoa

Eri mieltä

Tavoitteena on siirtyä asteittain maksuttoman varhaiskasvatukseen. Tämä edistää lasten tasa-arvoa. Yksikin lapsi poissa laadukkaan varhaiskasvatuksen piiristä päivähoitomaksun vuoksi on liikaa. Kaikilla lapsilla tulee olla oikeus varhaiskasvatukseen.

 1. Kaupungin tulee tarjota maksutonta päivähoitoa 20t viikossa

Samaa mieltä

Maksuttomaan varhaiskasvatukseen voidaan siirtyä asteittain ja tama 20t viikossa on hyvä alku. Maksuton varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoisuutta ja vähentää eriarvoistumista. Hoidon ei tule olla riippuvainen vanhempien tulotasosta.

 1. Koulurauhan turvaamiseksi ryhmäkokoja on pienennettävä, vaikka se vaatii enemmän rahaa kouluille

Jokseenkin samaa mieltä

Perusopetuksen turvaamiseksi ryhmäkokoja ei voi kasvattaa liian suureksi. Opettajan tulee voida antaa enemmän aikaa niille lapsille, jotka sitä tarvitsevat. Tulee pitää huolta, että kouluilla on riittävät resurssit tarpeisiinsa nähden toteuttaa laadukasta perusopetusta.

 1. Kaupungin pitää tukea enemmän lasten maksuttomia harrastusmahdollisuuksia.

Samaa mieltä

Lasten ja nuorten maksuttoman liikunnan tulee olla yksi kunnan tärkeä tavoite. Tulee pitää huolta, että lasten ja nuorten liikuntapaikkojen vuokrat ovat heille maksuttomia. Tulee myös turvata yksi maksuton harrastus kaikille lapsille ja nuorille. Tämä on satsaus ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.

 1. Eläkeläisen tulee päästä maksutta uimahalliin

Jokseenkin samaa mieltä

Seniorirannekkeen hinta tulee pitää riittävän matallla tasolla, jotta se mahdollistaa myös pienituloisen eläkeläisen mahdollisuuden liikkua. Liikuntapaikkojen hinnoissa tulee huomioida eläkeläishinnat erikseen.

 1. Turkuun kuuluu rakentaa Suomen historian museo

Samaa mieltä

Kulttuuriin satsaaminen sopii Turkuun. Turku on yksi Suomen vahvoja kulttuuri ja taidekaupunkeja. Suomen historian museo sopii Turkuun hyvin ja edistää osaltaan Turun vetovoimaisuutta.

 1. Turussa on siirryttävä pormestarimalliin

Samaa mieltä

Pormestari on luottamushenkilö, jolla on selkeä poliittinen vastuu. Tämä lisäisi päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Näin vaaleilla on myös merkitystä siihen, kuka on kaupungin johdossa.

 1. Kuntalaisten on saatava valita kunnanjohtaja tai pormestari suoralla vaalilla

Jokseenkin samaa mieltä

Tällä hetkellä nykyinen lainsäädäntö ei tue vielä suoraa vaalia pormestarin suhteen. Mutta tulevaisuudessa tämä on lähidemokratiaa vahvistava mahdollisuus.

 1. Kielteisen turvapaikka päätöksen saaneen perusturva, kuten toimeentulotuki, pitäisi katkaista heti

Jokseenkin eri mieltä

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen ihmisen toimeentulosta, ruuasta ja majoituksesta tulee huolehtia. Perustuslain mukaisesti meidän tulee huolehtia kaikista.

 1. Työttömyysturva on liian hyvä, se ei kannusta töihin

Eri mieltä

Meidän tulee tarkastella työttömyysturvaa ja ihmisen tilannetta kokonaisuutena. Kannustinloukkuja tulee purkaa.

 1. Veronkorotus on parempi vaihtoehto kuin palveluiden leikkaaminen

Samaa mieltä

Laaja-alainen veropohja on parempi ratkaisu kuin palveluiden loputon leikkaaminen.

 1. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa

Eri mieltä

Vain kestävän kehityksen ja vahvan ympäristöpolitiikan avulla luodaan kuntalaiselle hyvät edellytykset talouskasvuun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *