Kirjoitus on julkaistu alunperin Turun SDP:n sivuilla 16.5.2021

Turku on ollut ja on edelleen merkittävä taiteen pääkaupunki. Tänä vuonna vietämme kulttuuripääkaupungin juhlavuotta, sillä kulttuuripääkaupunkivuotemme oli 2011.

Tiesitkö, että Turun kulttuuripääkaupunkivuoteen 2011 osallistui noin 2,2 miljoonaa vierailijaa?

Tiesitkö, että kulttuuripääkaupunkivuoteen 2011, osallistuneista ei-turkulaisista matkailijoista noin 60 % tuli Turkuun nimenomaan kulttuuripääkaupunkivuoden takia?

Ja tiesitkö, että Turun kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 toi Varsinais-Suomeen yhteensä 260 miljoonan euron tuotantovaikutukset, joista noin 200 miljoonaa euroa oli lisääntyneen kulttuuripääkaupunkimatkailun seurausta sekä 3300 henkilötyövuotta?

Tämä on talouden näkökulmasta hyvin merkittävää toimintaa. Kulttuuri yleensä mielletään jollain tapaa hyödykkeeksi, joka ei tuota taloudellisesti mitään, mutta aiheuttaa lähinnä kustannuksia.

Yllä olevien lukujen valossa, voimme olla vahvasti eri mieltä. Kulttuurin vaikutus on mittavaa niin henkiseen kuin taloudelliseen pääomaan.

Taide tarvitsee tilaa! – julistaa Turun ylioppilasteatteri ja joukko turkulaisia taidetoimijoita, jotka ovat vuoden 2021 alussa muodostaneet verkoston nimeltä Taiteilijoiden tilatyöryhmä.

Seison tämän vaateen takana 100-prosenttisesti. Turku tarvitsee taidetta ja taiteilijoita ja taitelijat tarvitsevat tiloja.

Meillä on Suomen paras Taideakatemia, jossa koulutetaan taiteilijoita. Meillä on Suomen uljaimmat kulttuurihistorialliset maamerkit. Ja meillä on huikeat kulttuuritapahtumat vuosittain.

On harmillista, että taiteilijoiden työtilakysymyksiin ei ole haettu ponnekkaammin ratkaisua poliittisen päätöksenteon parissa.

Mikä itseäni tässä taiteilijoiden tilakysymyksissä erityisesti huolettaa, on se, että yhteensä noin 250 taiteilijaa on vuodenvaihteessa 2021-22 menettämässä työtilojaan yhteensä noin 3 950 m2. Kyseessä on siis Ateljee Barkerin, Turun ylioppilasteatterin, Kirjan talo ry:n ja Teatteri Mundon tiloissa työskentelevät taiteilijat.

Olemme nostaneet viimeaikaisissa keskusteluissa vahvasti esille Turun Filharmonisen orkesterin tilatarpeet ja siellä toimivien soittajien työolosuhteet. Yhtä paljon huomiota ansaitsee mm. kuvataiteilijoiden työolosuhteet, joiden tulisi ennen kaikkea olla työturvalliset.

Tiloissa tulee olla riittävä päivänvalo, hyvä ilmastointi, tietoliikenneyhteydet, saniteettitilat ja yhteisölliset oleskelutilat. Tämä ei kuulosta kovinkaan vaativalle, mutta oikeasti sitäkin tärkeämmälle.

Tilaan liittyvistä kysymyksistä yksi suuri haaste liittyy taiteilijoiden tilojen vuokratasoon. On haasteellista löytää tiloja, jotka täyttävät edellä mainitut minimivaatimukset työturvallisuusstandardeista, mutta olisivat hintaluokaltaan huokeita.

Useat taiteilijat elävät apurahoin, teosmyynnein sekä tapahtumatulojen kautta, ja ovat jo nykyisellään taloudellisesti haastavien kysymysten edessä. Erityisesti näin koronan aikaan, jolloin usean taiteentekijän tulot ovat loppuneet.

Kaupunki on tehnyt selvitystä erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista akuuttiin taiteilijatilatarpeeseen liittyen ja pyrkinyt samalla löytämään ratkaisua pidempiaikaiseen kysymykseen tilojen suhteen.

Tarkastelussa on ollut mukana kaupungin omistuksessa olevia kohteita sekä mahdollisia vuokrakohteita. Keskusteluissa kaupunki on esittänyt kaupunginhallituksen kokouksessa 10.5.2021 vaihtoehdoissa tiloja, jotka vastaavat erittäin hyvin taiteilijoiden tilatarpeisiin ja toiveisiin ns. Taiteiden talosta.

Mutta haasteet nivoutuvat vuokranmäärään ja siihen, kuinka pitkät vuokrasopimukset tiloihin voidaan tehdä. Toisin sanoan, siihen kuinka pitkäaikainen ratkaisu tässä kohtaa on mahdollinen.

Toivon koko sydämestäni, että tästä saadaan kaikkia tyydyttävä ratkaisu aikaiseksi, jossa taiteilijoille saadaan keskeiseltä paikalta hyvä kulttuurin ja taiteen talo. Tilat, jotka täyttävät työturvallisuusstandardit ja palvelevat taiteilijoiden tarpeita parhaiten.

Mutta ennen kaikkea, edistävät turkulaista taidetta ja tuovat taidetta ja kulttuuria enemmän esille meille kaikille turkulaisille taiteen kuluttajille.

Lopuksi tahdon todeta, että Turun SDP:n kuntavaaliohjelmassa on otettu kattavasti kantaa kulttuurin kehittämiseen Turussa. Vapaan kentän toimijat, taiteilijat, ovat mittaamattoman arvokkaita kulttuuripalveluiden tuottajia ja yhteistyö heidän kanssaan on merkittävää.

Olemme ehdottaneet, että vapaalle kentälle tulisi olla oma ns. intendentti, joka toimii edunvalvojana, jotta taiteen tasa-arvoinen kehitys voidaan turvata. Turun tulee selvittää myös kustannustehokkaat tavat kulttuurihyvinvoinnin lisäämiseen.

Mari Lahti

kuntavaaliehdokas, varavaltuutettu, liikuntalautakunnan puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *