Mari on yhteistyökykyinen ja hänellä on laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot, jotka tukevat tavoitteita, joilla turvataan kaikille ihmisille riittävät edellytykset turvalliseen ja ihmisarvoiseen elämään.

Marin kaltaisia kuntapäättäjiä tarvitaan. Mari on aktiivinen ja osaava Ensi- ja turvakotien liittohallituksen jäsen. Hän tuo liittohallituksen työhön laajaa asiantuntemustaan lapsiperheiden arjen auttamistyöhön, mm. lapsiperheiden mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina ja arvostan Marin työtä haavoittuvissa olosuhteissa elävien perheiden auttamiseksi.