Olen Marin Lahden työtoveri ja työskennellyt hänen kanssaan yhteensä noin 10 vuotta. Olemme totuttaneet yhdessä monia mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyviä opintojaksoja. Mari on pitänyt kursseja sekä suomen että englanninkielellä. Opetuksen lisäksi olemme suunnitelleet, toteuttaneet ja olleet osallisena useassa useita kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus ja kehittämishankkeessa. Mari on johtanut useaa hanketta. 

Hankeen päällikkönä hän on ollut erittäin tarmokas ja johdonmukainen. Hän kykenee erinomaisesti hahmottamaan kokonaisuuksia. Lisäksi hän on erinomaisen hyvin verkostoitunut sekä koti- että ulkomailla.

Ammatillisesti Marin sydäntä lähellä ovat lasten ja nuorten mielenterveys, erityisesti terveyden edistäminen ja häiriöiden ennaltaehkäisy. Viime vuosina mielenterveysongelmista kärsivien ja heidän omaistensa tukeminen ja aseman parantaminen on noussut erittäin tärkeäksi teemaksi. Kolmannen sektorin toimijat myös kulttuurin ja urheilun alueella ovat hänelle tärkeitä.  

Mari on myös, jo kolmatta kauttaan, henkilöstön edustajana Turun AMK:n hallituksessa, mikä osittaa hänen nauttivaa työtovereiden keskuudessa laajaa luottamusta.  Mari on ehtinyt myös hoitaa useita luottamustoimia niin Turun kaupungin lautakunnissa kuin eri yhdistyksissäkin.

Henkilönä Mari on hyvin päättäväinen, joskus jopa itsepäinenkin, mutta samalla myös lämmin ja hyvin huumorintajuinen. Hän on työtoveri, johon olen oppinut näinä vuosi luottamaan täysin. Edellä esittämäni perusteella pidän Maria todella hyvänä ehdokkaana ja tulevan kaupungin valtuuston jäsenenä.