Mari on monipuolisesti ja toimialarajat ylittäen kiinnostunut turkulaisten hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Hän ymmärtää myös taiteen ja kulttuurin merkityksen hyvinvoinnille ja toimii rohkeasti ja tietoon pohjautuen tärkeiden asioiden puolesta.