Olen tuntenut Mari Lahden korkeasti koulutettuna, osaavana ja ahkerana hyvinvointialan ammattilaisena useiden vuosien ajan.

Mari tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon, liikunnan ja monet muut tärkeät kunnan toimialat erinomaisesti. Turku tarvitsee häntä päättäjänä jatkossakin.

Aki Lindén (kansanedustaja)

Mari on monipuolisesti ja toimialarajat ylittäen kiinnostunut turkulaisten hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Hän ymmärtää myös taiteen ja kulttuurin merkityksen hyvinvoinnille ja toimii rohkeasti ja tietoon pohjautuen tärkeiden asioiden puolesta.

Anna-Mari Rosenlöf (Erityisasiantuntija, Marin työkaveri, Turun AMK, Taideakatemia)

Mari on asioihin paneutuva, faktat tarkistava ja sydämeensä luottava päättäjä.

Hän on jämäkkä poliitikko ja asiantuntija, jolla on vahva halu parempaan, inhimillisempään maailmaan.

Piia Elo (puoluevaltuuston puheenjohtaja, SD)

Olen oppinut tuntemaan Marin vastuullisena, yhteistyöhakuisena ja asioihin tarkkaan perehtyvänä päättäjänä, jolle tärkeää on edistää ihmisten hyvinvointia.

Mielenterveyden edistämisessä hän on rohkeasti tuonut esille vaihtoehtoja, joilla voimme lisätä hyvinvointia ja säästää kustannuksia. Tämä on edistyksellistä inhimillistä ja taloudellista ajattelua, jota tarvitsemme enemmän päätöksenteossa.

Matias Mäkynen (Kansanedustaja ja SDP:n 3. varapuheenjohtaja)

Marilla on laaja-alaista tietoa ja osaamista liittyen mielenterveystyöhön.

Hän on niin työssään kuin päättäjänä ajanut sinnikkäästi psykiatrisen hoidon sekä tuen saamista oikea-aikaisesti kaikille niitä tarvitseville kuntalaisille. Marille mielenterveys ja sen edistäminen sydämen työnä ja siksi minä luotan häneen päättäjänä.

Tanja Kinnunen (Sairaanhoitaja (AMK); VSSHP, Psykiatrian toimialue

Mari on yhteistyökykyinen ja hänellä on laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot, jotka tukevat tavoitteita, joilla turvataan kaikille ihmisille riittävät edellytykset turvalliseen ja ihmisarvoiseen elämään.

Marin kaltaisia kuntapäättäjiä tarvitaan. Mari on aktiivinen ja osaava Ensi- ja turvakotien liittohallituksen jäsen. Hän tuo liittohallituksen työhön laajaa asiantuntemustaan lapsiperheiden arjen auttamistyöhön, mm. lapsiperheiden mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina ja arvostan Marin työtä haavoittuvissa olosuhteissa elävien perheiden auttamiseksi.

Helena Tiuraniemi (Ensi- ja turvakotien liiton varapuheenjohtaja)

Mari on asiantunteva, rauhallinen, asiallinen ja määrätietoinen.

Tunnen Marin yliopisto ajoilta asti. Mari perehtyy asioihin ja hoitaa tehtävänsä tunnollisesti. Teimme yhteistyötä viimeksi Turun SDP:n kuntavaaliohjelman tekovaiheessa ja Mari toimi ohjelman koordinaattorina. Hän hoiti tehtävän mallikkaasti ja kuunteli sekä huomioi kuntavaaliohjelmatyöhön osallistuneita jäseniä erittäin hyvin. Hän osaa olla jämäkkä, mutta tekee työtä politiikassa suurella sydämellä.

Kirsi Kauliomäki (Turun kristillisten sosialidemokraattien pj. Turun SDP:n hallituksen jäsen)

Arvostan suuresti Marin osaamista, aktiivisuutta ja positiivisuutta.

Mari osaa taitavasti hyödyntää eri tehtävistä saamaansa laajaa asiantuntemusta löytääkseen parhaimman ratkaisun käsiteltävinä oleviin asioihin.

Positiivisuus ja inhimillisyys ovat tärkeitä arvoja elämässä ja myös päätöksenteossa. Mari säilyttää aina päätöksenteossa aina ihmisläheisyyden arvioiden päätöksenteon vaikutuksia ihmisten kannalta. Samalla hän huolehtii positiivisen ilmapiirin säilymisestä.

Mari Lahti on Turun ja turkulaisten kannalta erinomainen valinta.

Juuso Alatalo (maakuntahallituksen varapuheenjohtaja)

Mari Lahti on luotettava, aktiivinen turkulainen, joka on osoittanut pärjäävänsä monenlaisissa vastuullisissa tehtävissä – onpa sitten kyseessä koulutus, sosiaali- ja terveysala tai jopa liikuntapolitiikka.

Petja Raaska (toiminnanjohtaja)

Mari on työtoverina luotettava ja muita kannustava. Mari on loistava tiimien vetäjä, joka kuuntelee ja on aidosti kiinnostunut tiimiläisten mielipiteistä ja ideoista.

Marilla on laaja-alaista asiantuntijuutta terveysalan koulutuksen kehittämisestä sekä yhteiskunnallisiin ongelmiin pureutuvien kehittämishankkeiden vetämisestä. On ilo saada työskennellä Marin kanssa.

Mari Berglund (TtM, PhD-opiskelija, Lehtori)

Olen Marin Lahden työtoveri ja työskennellyt hänen kanssaan yhteensä noin 10 vuotta. Olemme totuttaneet yhdessä monia mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyviä opintojaksoja. Mari on pitänyt kursseja sekä suomen että englanninkielellä. Opetuksen lisäksi olemme suunnitelleet, toteuttaneet ja olleet osallisena useassa useita kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus ja kehittämishankkeessa. Mari on johtanut useaa hanketta. 

Hankeen päällikkönä hän on ollut erittäin tarmokas ja johdonmukainen. Hän kykenee erinomaisesti hahmottamaan kokonaisuuksia. Lisäksi hän on erinomaisen hyvin verkostoitunut sekä koti- että ulkomailla.

Ammatillisesti Marin sydäntä lähellä ovat lasten ja nuorten mielenterveys, erityisesti terveyden edistäminen ja häiriöiden ennaltaehkäisy. Viime vuosina mielenterveysongelmista kärsivien ja heidän omaistensa tukeminen ja aseman parantaminen on noussut erittäin tärkeäksi teemaksi. Kolmannen sektorin toimijat myös kulttuurin ja urheilun alueella ovat hänelle tärkeitä.  

Mari on myös, jo kolmatta kauttaan, henkilöstön edustajana Turun AMK:n hallituksessa, mikä osittaa hänen nauttivaa työtovereiden keskuudessa laajaa luottamusta.  Mari on ehtinyt myös hoitaa useita luottamustoimia niin Turun kaupungin lautakunnissa kuin eri yhdistyksissäkin.

Henkilönä Mari on hyvin päättäväinen, joskus jopa itsepäinenkin, mutta samalla myös lämmin ja hyvin huumorintajuinen. Hän on työtoveri, johon olen oppinut näinä vuosi luottamaan täysin. Edellä esittämäni perusteella pidän Maria todella hyvänä ehdokkaana ja tulevan kaupungin valtuuston jäsenenä. 

Heikki Ellilä (Sairaanhoitaja, Yliopettaja Turun AMK, Master School)

Jos on silittänyt leijonia Afrikassa niin selviää kyllä mistä vain.

Jussi Kettunen (KTM, Puoliso)