Minulle toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat elintärkeitä. Ihmisten on saatava hoitoa ja hoivaa oikea-aikaisesti ja entistä joustavammin.

Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen vaatii laajaa ja poikkisektoraalista yhteistyötä Turussa. Tämän takia Turun tulee edistää ja sitoutua Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL:n) “Health in All Policies”-mallin mukaisesti poikkisektoraaliseen yhteistyöhön.

Mielenterveysalan tutkijana minulle ensiarvoisen tärkeää on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Siksi Turku tarvitsee oman mielenterveysohjelman ja sen toimeenpanon avulla turvataan, että jokainen turkulainen saa ajoissa apua, kun sitä tarvitsee.

Mielenterveysohjelmaa tulee seurata myös kustannusten näkökulmasta, sillä tehokas mielenterveystyö johtaa lopulta kustannusten laskuun, kun turkulaiset voivat nykyistä paremmin ja palveluiden tarve vähenee.

Mielenterveysohjelmassa tulee painottaa erityisesti lasten- ja nuorten palvelukokonaisuutta ja varhaista tukea perheille sekä ikäihmisten palvelukokonaisuutta. Laajennetaan siis psykiatristen sairaanhoitajien palveluita kohdennetusti varhaiskasvatukseen ja ikäihmisten palveluihin.

Katso videolta mitä terveys ensin minulle tarkoittaa.

Turussa tulee myös edistää aktiivisesti matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä näiden integroimista.

  • Turkuun oma mielenterveysohjelma
  • Psykiatristen sairaanhoitajien palveluita laajemmin lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluihin
  • Joustavat ja toimivat sotepalvelut Turkuun