Minulle hyvinvointivaltio on yksi tärkeimmistä asioista, jonka eteen olen valmis tekemään töitä.

Hyvinvointivaltio pitää huolta kaikista sen jäsenistä ja järkevällä taloudenhoidolla me voimme mahdollistaa mahdollisimman paljon hyvää, mahdollisimman monelle.

Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen ovat hyvän kuntatalouden peruskivi.

Minulle järkevä ja kestävä taloudenhoito Turussa on tärkeää, sillä hyvin hoidettu kuntatalous mahdollistaa palveluiden häiriöttömän järjestämisen.

Ihmisten tulee voida elää hyvin ja onnellisesti eikä kenenkään pitäisi joutua valitsemaan esimerkiksi lääkkeiden tai ruuan ostamisen välillä. Hyvä kuntatalouden hoito on avain eriarvoisuuden vähentämisessä ja oikeudenmukaisuuden edistämisessä.

Turussa tulee erityisesti pitää huolta sen elinvoimasta, houkuttelevuudesta ja hyvästä työllisyydestä

Työllisyyden parantuminen kasvattaa kunnan verotuloja ja pienentää kunnan palvelumenoja.

Kuntataloudessa voimme edistää paljon kustannustehokkaita toimenpiteitä, joilla saamme menopuolella säästöjä, mm. mielenterveys- ja omaishoidon sektoreilla.

Samoin meidän tulee edistää Turun vetovoimaa, jolloin saamme taas lisää tuloja kaupungin kassaan.

  • Kestävä kuntatalouden hoito Turussa
  • Työllisyyden parantaminen
  • Kustannusvaikuttavat toimenpiteet eri toimialoilla

Lue lisää: Terveys ensin