SDP:n liikuntalautakuntaryhmään ovat kuluneella valtuustokaudella kuuluneet Ville Lintusen ja Tini Vehviläisen lisäksi Laura Palmunen ja syksyllä 2015 Lauran korvannut Mari Lahti. Tavoitteenamme on ollut haastavassa taloustilanteessa varmistaa turkulaisille parhaat mahdolliset liikuntapalvelut ilman, että käytön kustannukset nousisivat kohtuuttomalla tavalla.

Olemme kyseenalaistaneet liikuntapalveluiden aiemmat tehottomat toimintatavat ja kustannussyöpöt rakenteet. Toimintamme kolme johtavaa ajatusta ovat olleet: 1) varmistaa lasten ja nuorten liikuntakustannusten alhaisuus tai maksuttomuus, 2) avoin suhtautuminen mihin tahansa ihmisten liikuntaa ja tätä kautta terveyttä edistävään ja lisäävään toimintaan sekä 3) pyrkimys moderneilla teknisillä ratkaisuilla keventää liikuntapaikkojen kustannusrakenteita.

SDP:n liikuntalautakuntaryhmä on ollut yhdessä muiden puolueiden kanssa edistämässä:

 • Palloiluhallin valmistumista Kupittaalle 2018.
 • Impivaaran uimahallin remontin valmistumista ja Samppalinnan maauimalan 2017 valmistuvaa peruskorjausta.
 • Veritas Stadionin käytön haasteiden ratkaisemista.
 • Liikkuva koulu aamu- tai iltapäiväkerhoryhmien toiminnan aloittamista Turun kouluilla.
 • Kimmoke -rannekkeen kehittämistä vähävaraisimmille turkulaisille liikunnan ja kulttuurin edullisen harrastamisen mahdollistamiseksi.

SDP:n liikuntalautakuntaryhmä on lisäksi pitänyt kiinni sekä erityisesti edistänyt:

 • Lasten ja nuorten liikuntavuorojen pysymistä edelleen maksuttomina.
 • Leikkaukset liikunta-avustuksiin on saatu minimoitua ja avustusjärjestelmää on selkeytetty.
 • Seniorirannekkeen hinnan korotukset on saatu pidettyä maltillisina.
 • Keinonurmien määrää on lisätty Pansion uudella keinonurmella ja kierrätetyillä Portsan ja Teräsrautelan nurmilla.
 • Liikuntavuorojen jakoa on tehostettu erityisesti Turun kaupungin vähäisissä suurissa liikuntahalleissa.
 • Liikkuva koulu kerhotoiminnan rahoitus on pyritty turvaamaan kouluille myös jatkossa, jotta toiminnasta ei tule maksullista tai toiminta lopu kokonaan hankerahoituksen loppuessa.
 • Tukenut lähiliikuntapaikkojen kehittämistä ja niiden kunnossapitoa kaupunkilaisten keskeisenä liikuntaympäristönä.

SDP:n liikuntalautakuntaryhmä ei ole onnistunut:

 • Lausteen uimahallia ei pystytty pelastamaan.
 • Palloiluhallin lattiaratkaisu tehtiin käyttäjien vähemmistön ehdoilla käyttökuluja kasvattaen.
 • Kaupungin kireästä taloustilanteesta johtuen liikuntapaikkoja ei ole pystytty korjaamaan ja uudisrakentamaan riittävällä nopeudella.
 • Vaadituista leikkauksista johtuen liikkumaan aktivointiin ei ole pystytty panostamaan riittävästi, vaikka tiedossa ovat liikunnan ylivoimaiset ennaltaehkäisevät vaikutukset.

Tulevaisuudessa on vielä tehtävää

Liikuntalautakunnassa olemme SDP:n ryhmässä toimineet aktiivisesti edistääksemme vastuullista liikuntapolitiikkaan. Budjettien ylityksiä ei ole hyväksytty ja vanhoista ”kikkailevista” toimintatavoista on pyritty eroon. Lasten ja nuorten harrastamisen kustannuksiin vaikuttaviin vuorojen hintojen korotuksiin ja seurojen saamien avustuksien leikkauksiin olemme suhtautuneet kriittisesti. Nykyinen liikuntalautakunnan alainen avustusjärjestelmä onkin yksi Turun edistyneimmistä ja toimii hyvänä esimerkkinä valtakunnallisestikin, tästä on jatkossakin tärkeä pitää kiinni.

Huoli lasten ja nuorten harrastusten hintojen kasvusta on aiheellinen ja Turku on pyrkinytkin vastaamaan haasteeseen tarjoamalla lasten ja nuorten tilat pääsääntöisesti maksutta. Oman haasteensa tilanteeseen tuo lajien eriarvoinen asema, sillä kaupungilla ei ole osoittaa esim. tennikseen ja salibandyyn joko laisinkaan tai lähimainkaan riittävästi harjoitustiloja. Näiden lajien olosuhteisiin uusi palloiluhalli ei tuo merkittävää muutosta, joten asian mukaisten harjoitustilojen turvaaminen muiden avustusmekanismien kautta on siksi jatkossakin ensiarvoisen tärkeää.

Palloiluhallin ja Samppalinnan maauimalan avautumiset luovat painetta käyttäjiltä perittävien maksujen korotuksiin. On tärkeää, että tulevaisuudessakin Turun kaupungissa ymmärretään liikunnan terveyttä edistävä merkitys sote-ratkaisun tuomista toimintaympäristön muutoksista huolimatta. Liikuntalautakunnalla on rajallinen budjetti, josta valtaosa kuluu liikuntapaikoista perittävien sisäisten vuokrien maksuun. Liikuntapalvelut kiinnostavat kaiken ikäisiä turkulaisia vauvasta vaareihin, joten tarve liikuntabudjetin kasvattamiselle on merkittävä. Tämä vaatii jatkossakin, että Turun kaupungin keskeisiin päättäjiin ei kuulu ainoastaan huippu-urheilun puolesta puhujat, vaan myös liikuntakentän kokonaisuuden ymmärtävät poliittiset päättäjät.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *