Tässä OAJ:n Turun paikallisosaston vaalikyselun vastaukseni.

  1. Satsaus varhaiskasvatukseen on hyvinvointivaltion tulevaisuudelle

Hyvin merkittävää

Perustelut: Varhaiskasvatus on sivistyspolitiikan tärkeimpiä tavoitteita. Hyvin toimiva perhepolitiikka tuo hyvinvointia ja edistää tasa-arvoa ja vähentää eriarvoistumista. Varhaiskasvatuksen tulee olla kaikkien lasten oikeus ja se ei voi riippua siitä mikä on perheen tulotaso tai työllisyystilanne.

  1. Turku ei ole heikentänyt varhaiskasvatuksen henkilöstösuhdelukua (Nykyiset suhdeluvut ovat aikuinen / lapsi. 1/7 yli 3v ryhmässä ja 1/4 alle 3 v ryhmässä). Onko suhdeluku mielestäsi pidettävä jatkossakin entisellään?

Kyllä

Perustelut: Riittävä määrä hyvin koulutettua henkilökuntaa takaa parhaiten lasten hyvinvoinnin ja varhaiskasvatuksen jatkossakin. Liian suuret ryhmät eivät tue lasten kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisesti huomiota tarvitsevat lapset jäävät suurissa ryhmissä vaille huomiota.

  1. Perusopetuksen saama valtion erillisrahoitus (ryhmäkokoon pienentämisrahoitus, tasa-arvorahoitus) on viime vuosina pienentynyt? Tulisiko mielestäsi Turun paikata rahoitusta opetuksen tason ylläpitämiseksi?

Kyllä

Perustelut: Ryhmäkokojen suuruudella on yhteyttä lasten oppimiseen negatiivisesti, selviää viimeaikaisista tutkimuksista. Pieni ryhmä auttaa erityisesti niitä lapsia, joilla on erityisen tuen tarvetta.

  1. Onko tärkeämpää turvata riittävä tuki erityistä tukea tarvitseville oppilaille kuin pitäytyä tiukasti kiinni lähikouluperiaatteessa?

Kyllä

Perustelut: Meidän tulee pitää huolta siitä, että laadukas ja riittävää tukea antava perusopetus on kaikkien lasten etu. On varmasti myös niiden lasten etu, jotka tarvitsevat erityistä tukea, että sitä antaa alan ammattilaiset riittävän pienissä ryhmissä.

  1. Lukioissa on tällä hetkellä menossa rajuja muutoksia ja suunnitteilla on monenlaista kehittämistä. Opettajien työmäärä kasvaa jatkuvasti ryhmäkokojen kasvaessa ja ylioppilaskirjoitusten sähköistyessä. Tulisiko Turun ohjata enemmän rahoitusta lukioiden kehittämiseen ja lukio-opettajien tukeen sekä täydennyskoulutukseen?

Kyllä

Perustelut: Opettajien täydennyskoulutukseen tulee muuten ohjata riittävästi tukea, ei vain lukio opettajien täydennyskoulutukseen. Lukioita tulee kehittää mutta samalla tulee turvata se, ettei oppitunteja ja kurssitarjontaa vähennetä.

  1. Tuleeko Turun turvata lukioiden kurssitarjonta, vaikka sivukulut (esim. siivous, vuokrat, ruoka) nousevat?

Kyllä

Perustelut: Vain laajalla kurssitarjonnalla taataan hyvä sivistyksen opetus. Tulee myös taata, että kursseja on tarjolla laajasti eri kielistä, sillä pienet kieliryhmät tuntuvat olevan usein leikkausuhan alla.

  1. Pitääkö ammatillisessa koulutuksessa lisätä yleisaineiden opetusta yleissivistyksen ja jatko-opintokykyisyyden turvaamiseksi?

Kyllä

Perustelut: Tulee taata se, että ammatillisesta koulutuksesta valmistuneilla opiskelijoilla on myös riittävät valmiudet jatkaa opintojaan korkeakoulutuksen pariin. Nyt tapahtuneet leikkaukset ammatillisen koulutuksen lähituntimäärissä nostavat suurta huolta. On paljon nuoria, jotka eivät kykene opiskelemaan yksin.

  1. Voiko mielestäsi vastuuta ammatillisten aineiden opetuksesta ja arvioinnista siirtää tulevaisuudessa opettajilta työpaikoille?

Ei

Perustelut: Ammatillisten aineiden opetus ja arviointi kuuluu päävastuullisesti pedagogisen koulutuksen käyneille opettajille. Työelämäharjoittelu tarjoaa oman viitekehyksensä ja mahdollisuuden oppia, mutta arvioinnin tulisi viimekädessä suorittaa opettaja.

Lue myös vastaukseni YLEn vaalikoneeseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *