Oletko opettaja? Mitä ajatuksia vaalikoneen kysymykset ja vastaukset herättävät? Kommentoi jutun loppuun.

1. Kuntani pitää houkutella päteviä opettajia töihin maksamalla heille kilpailukykyistä palkkaa

Täysin samaa mieltä

Opettajien palkkakehitys on jäänyt jälkeen ja siihen tulee etsiä aktiivisesti ratkaisuja.

Näin koronan aikaan ja sen jälkeisten ongelmien hoitamiseen tarvitaan hyvin osaavaa opettajakuntaa ja meidän tulee pitää kiinni hyvin koulutetuista opettajista.

2. Työnantajan on kustannettava opettajille työn tekemisen edellyttämät puhelimet ja tietokoneet

Täysin samaa mieltä

Tämä on lakisääteinen velvollisuus ja työnantajan tulee taata, että opettajat saavat käyttöönsä tarvittavat välineet, jotta oppilaat saavat parasta mahdollista opetusta ja se ei jää kiinni puutteellisista välineistä.

3. Kunnassani perusopetuksen ryhmäkoko pitää rajata ja rajauksessa on huomioitava tukea tarvitsevien oppilaiden määrä.

Täysin samaa mieltä

Tulee taata, että Turussa opetusryhmien koot ovat kohtuulliset.

Luokkakoon sijaan on syytä tarkastella opetus- ja tukihenkilöstön ja lasten määrän suhdetta koulukohtaisesti.

Uudenlainen oppiminen on usein myös yhteistyötä ja oppiainerajat ylittävää, jolloin opetusryhmät voivat muodostua erilaisiksi eri oppimistilanteissa.

4. Jokaisen kuntapäättäjän on omalla toiminnallaan vaikutettava siihen, miten ammatillinen koulutus tekee yhteistyötä alueen yritysten ja elinkeinoelämän kanssa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on erittäin tärkeää ja erilaisia tapoja vahvistaa yhteistä tulee aktiivisesti luoda. Myös erilaisten kaupunkiyhtiöiden hallituksessa toimiessa, voi päättäjät tukea tätä tavoitetta.

5. Kunnassani on lisättävä merkittävästi etäopetuksen  määrää seuraavan valtuustokauden aikana

Täysin eri mieltä

Minusta ensisijainen vaihtoehto on edelleen lähiopetus. Mikäli kronapandemia jatkuu ja tulisi uudestaan vastaavanlainen leviämisvaihe kuin keväällä 2020, tulee etäopetusta mahdollistaa.

6. Kunnan taloutta ei pidä yrittää tasapainottaa opettajia lomauttamalla.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni opetushenkilöstön lomautus on lyhytnäköistä ja säästöjen hakeminen niin ei ole kannatettavaa.

7.  Lyhyiden poissaolojen ajaksi kunnassa on aina palkattava sijainen

Täysin samaa mieltä

Mielestäni lyhyetkin sijaisuudet hoitaa palkkaamalla siihen opettaja. Oppilaat ansaitsevat laadukasta opetusta myös silloin, kun oma opettaja on syystä tai toisesta pois.

8. Kunnan on työnantajana tarkastettava vuosittain, riittääkö johtajien ja rehtorien työaika yksikkönsä johtamiseen laadukkaasti.

Täysin samaa mieltä

Vuosittaiset kehityskeskustelut kuuluvat myös johtajille ja rehtoreille. Rehtoreilla kuuluu olla riittävästi aikaa hoitaa ne asiat, jotka työnkuvaan kuuluu.

Nykyään rehtorien työaika täyttä ja heille on tullut paljon asioita hoidettavaksi, jotka eivät heille välttämättä ensisijaisesti kuulu. Koulukiinteistöjen kunto herättää Turussa huolta.

Kiinteistöjen hoidon ulkoistaminen ja kilpailuttaminen ovat osoittautuneet epäonnistuneeksi ratkaisuksi.

Rehtoreiden ja päiväkotien johtajien aikaa tuhlaantuu runsaasti kiinteistön hoidon organisointiin. Siksi Turun tulee siirtyä takaisin ns. talonmiesmalliin kaupungin omana toimintana.

9. Kuntani tulee laatia itselleen sivistyspoliittinen ohjelma, jonka toteutumista seurataan valtuustotasolla.

Täysin samaa mieltä

Turussa on valmistunut ”Osaamisen visio”. jonka mukaan vuonna 2040 Turku on vetovoimainen ja monimuotoinen globaali edelläkävijä oppimis- ja osaamisympäristönä.

10. Yli kolmevuotiaat lapset tulisi ohjata ensisijaisesti aina päiväkodin varhaiskasvatukseen sen sijaan, että lapset hoidettaisiin kotona.

Täysin samaa mieltä

Pedagoginen varhaiskasvatus on lapselle merkittävä paikka oppia, saada ohjausta ja osallistumista. 

11. Kunnassani tulisi tarjota perusopetuksen oppilaille opetusta yli säädetyn minimin, vaikka se voi tarkoittaa kuntaveroprosentin nostoa tai leikkaamista muista palveluista.

Jokseenkin samaa mieltä

Tulee selvittää, että millaiset mahdollisuudet Turulla on tarjota minimin päälle tunteja ja millaiset kustannukset tästä syntyy.

12. Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen ei ole vain kunnan tehtävä, vaan yksityisille päiväkodeille tulisi antaa nykyistä suurempi rooli.

Täysin eri mieltä

Kunnan itse tuottaman palvelun määrää suhteessa yksityiseen tuotantoon on lisättävä, jotta perheillä säilyy joka puolella kaupunkia aito mahdollisuus kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan.

13. Terveelliset ja turvalliset opetustilat on asetettava aina etusijalle kunnan investoinneissa, vaikka se edellyttää muiden investointien lykkäämistä.

Täysin samaa mieltä

Meidän tulee laittaa terveet ja turvalliset koulukiinteistöt aina etusijalle. Turussa tarvitaan kouluverkkoselvitys, jossa samalla kartoitetaan koulukiinteistöjen kunto ja tehdään suunnitelma korjaamisesta ja väistötiloista.

14. Väkivaltaa kouluissa ehkäistään parhaiten palkkaamalla kouluihin vartijoita. 

Täysin erimieltä

Maltilliset ryhmäkoot, hyvin koulutettu henkilökunta, riittävät oppilashuollon resurssit ja psykiatriset sairaanhoitajat kouluissa, toimivat hyvin. Voisime myös kokeilla miten nuorisotyöntekijät voisivat ennaltaehkäistä kiusaamista ja väkivaltaa kouluilla.

15. Alueellani olevan korkeakoulun ja sen yhteisön tarpeet on otettava vahvasti huomioon kunnan omassa päätöksenteossa.

Täysin samaa mieltä

Turun vahvuuksia ovat kaupungin poikkeuksellisen laaja korkeakouluverkosto ja sen lähemmäs 40 000 korkeakouluopiskelijaa.

Korkeakouluyhteisön menestyminen hyödyttää kaupunkia laajasti ja tuo elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia sen muille asukkaille.

Tulee myös turvata, että kaupunki ja yritykset pystyvät tarjoamaan korkeakouluopiskelijoille riittävästi harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja, jotta työllistyminen alueelle taataan.

16. Kunnan velvollisuus on taata kaikille oppilaille oman äidinkielen ja uskonnon opiskelu ja pätevät opettajat opettamaan näitä aineita.

Jokseenkin samaa mieltä

Oman äidinkielen opetus tulee turvata mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa tässä tulee selvittää esimerkiksi etäopetusten mahdollisuutta.

17. Koko lukuvuoden työn tekevälle opettajalle on maksettava koko vuoden palkka, mikä tarkoittaa palkan maksua myös kesältä.

Täysin samaa mieltä

Työsuhteiden ketjutus ja katkot kesäisin eivät edistä työhyvinvointia ja palkkakehitystä. Tavoitteen pitäisi olla, että työsuhteet jatkuvat kokonaisen vuoden.

18. Kansalais- ja työväenopistojen kurssimaksuja voi kunnassani nostaa laajan kurssitarjonnan varmistamiseksi.

Täysin eri mieltä

Tavoitteen tulee olla, että kansalais- ja työväenopistojen kurssien tulee olla saavutettavissa mahdollisimman monelle. Kurssihintojen nosto vähentää tarjontaa ja ei edistä tasa-arvoa.

19. Kunnan tulee tarjota omille kuntalaisilleen riittävästi paikkoja lukiokoulutuksessa. 

Täysin samaa mieltä

Tulee taata, että kaikki lukio-opetukseen haluavat pääsevät lukioon ja tavoitteen tulee olla, että Turussa on paikka kaikille.

20. Säästäminen erityisen tuen oppijoiden kustannuksella on kunnissa lopetettava.

Täysin samaa mieltä

Meidän tulee taata laadukas erityisopetus tilanteessa kuin tilanteessa. Ammatilliset erityisopettajat ja pienryhmät ja riittävät resurssit tulee taata.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *