Nykypäivän nopeasti kehittyvässä maailmassa korkea-asteen koulutuksesta on tullut yhä tärkeämpää.

Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli yhteiskuntamme tulevaisuuden rakentajina, sillä ne tuottavat korkeasti koulutettuja ammattilaisia ja tekevät uraauurtavaa tutkimusta sekä luovat innovaatioita.

Siksi on ratkaisevan tärkeää, että päättäjät tunnustavat yliopistojen ja korkeakoulutuksen merkityksen hyvinvointivaltion rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

Suomessa on poikkeuksellisen paljon maailman mittapuulla laadukkaita korkeakouluja maan kokoon nähden

Korkeakoulutus Suomessa on edelleen suhteellisen tasa-arvoista ja sen piiriin on mahdollista päästä lähes lähtökohdista riippumatta.

Tämä meidän tulee varmistaa myös tulevaisuudessa.

Korkeakoulujen roolia demokratian ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä ei voi liioitella. Yliopistot tarjoavat foorumin kriittiselle ajattelulle, mielipiteiden moninaisuudelle ja avoimelle vuoropuhelulle, jotka ovat olennainen osa demokratiaa.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut kouluttavat tulevaisuuden johtajia, ajattelijoita ja ongelmanratkaisijoita.

Korkeakoulusektori osaltaan rakentaa hyvinvointivaltiota, jossa koulutus on kaikkien kansalaisten perusoikeus.

Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on ratkaiseva rooli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, mikä on välttämätöntä talouskasvun kannalta.

Korkeakouluissa tehty tutkimus on johtanut läpimurtoihin niin lääketieteessä, teknologiassa ja monilla muilla aloilla, luoden samalla tulevaisuuden innovaatioita ja työtä.

Koulutuksen ja tutkimuksen resurssit on asetettava etusijalle, jotta yliopistot ja korkeakoulut voivat hoitaa yhteiskunnallisesti merkittävää tehtävää tulevaisuudessa.

Marinin hallitus on lisännyt yliopistojen pysyvää rahoitusta 40 miljoonalla ja ammattikorkeakoulujen 20 miljoonalla eurolla vuodesta 2020 lähtien.

Tavoitteena tulee olla riittävän rahoituksen varmistaminen, akateeminen vapaus, tutkimuksen monimuotoisuus ja osallisuuden edistäminen.

Tarvitaan politiikkaa, joka tunnistaa tutkimuksen ja innovaatioiden arvon ja kannustaa myös yrityksiä investoimaan niihin.

Lopuksi ehdotan, että palautetaan yliopisto- ja ammattikorkeakouluindeksi, vahvistetaan tutkimusympäristöjä ja -infrastruktuuria sekä nostetaan Suomen TKI-panostukset 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *