Tänä vuonna maailman mielenterveyspäivää vietettiin lokakuun 10. päivänä. Päivää on vietetty vuodesta 1992 Mielenterveyden maailmanliiton ja Maailman terveysjärjestö WHO:n järjestämänä.

Tänä vuonna teemana on mielenterveyden ensiapu ja mielenterveystaidot. Teema on varsin ajankohtainen, sillä tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa vaikutukset mielenterveyspotilaan asemaan tulevat vahvasti esille.

Vain päivää aiemmin 9.10.2016 vietettiin mielenterveysomaisten valtakunnallista päivää, jota vietetään Suomessa vuosittain.

Päivän teemana oli lapsiomaisten tukeminen

Lapsiomainen on lapsi, jonka vanhemmalla tai vanhemmilla on jokin mielenterveyden häiriö.

Suomessa lapsiomaisia lapsista on noin 25 prosenttia ja he tarvitsevat myös tukea perheen haastavassa tilanteessa. Riskinä on, että myös lapsiomainen sairastuu.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut oman arvionsa tulevasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutuksista mielenterveyspalveluihin.

Tässä esityksessä tuodaan esille huoli siitä, että tämän päivän Suomessa osa mielenterveyshäiriöistä kärsivistä jää vaille tarvitsemaansa hoitoa.

Riskinä tulevassa sote uudistuksessa tulee olemaan se, että pirstaleinen monituottajamalli ja valinnanvapaus eivät toimi toivotulla tavalla mielenterveydenongelmista kärsivien ihmisten osalla.

Vielä suuremmassa riskissä ovat lapset, joiden ongelmia ei tunnisteta ja jotka eivät näin pääse hoidon piiriin lainkaan.

Mielenterveysongelmista puolet alkaa ennen 14 vuoden ikää.

Maailman mielenterveyspäivän teema onkin enemmän kuin ajankohtainen tämän päivän Suomessa. Mielenterveyden ensiaputaidot ovat tarkoitettu meille kaikille.

Samaan aikaan Suomessa on otettu tänä syksynä käyttöön uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, joka sisältää mielenterveystaitojen opettelua.

Mielenterveyden ensiaputaidot ja perusopetuksen opetussuunnitelma pitävät sisällään samoja teemoja liittyen kriisien kohtaamiseen, selviytymistaitoihin, tunnetaitojen opettamiseen ja vuorovaikutukseen, sekä elämänhallintaan liittyviä asioita.

Tärkeitä asioita meidän jokaisen, mielenterveyden ja hyvinvoinnin, näkökulmasta.

On hyvä, että opetamme jo lapsille perusasioita positiivisesta mielenterveydestä ja mielenterveystaitoja. Nämä yhdessä mielenterveyden ensiaputaitojen kanssa toivottavasti tulevat tukemaan kokonaisia ikäryhmiä mielenterveyteen liittyvissä asioissa.

Mielenterveys on tärkeä osa terveyttä ja se on ihmisen suurimpia voimavaroja.

Arkimielenterveys kuuluu meille kaikille.

Mari Lahti (sd.), terveystieteiden tohtori, mielenterveystyön tutkija

Aamuset 16.10.2016

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *