Suomessa on mielenterveyskriisi. Vuositasolla mielenterveyden häiriöiden kustannukset valtiolle ovat 11 miljardia euroa. Tarvitaan selkeitä politiikkatoimia, jotta tämä mielenterveyskriisi pysäytetään:

  • Terapiatakuu tulee saattaa voimaan,
  • lapset ja nuoret tarvitset oman mielenterveystoimenpideohjelman, ja
  • Suomeen tarvitaan oma mielenterveysasiavaltuutettu.

Olen terveystieteiden tohtori ja aluevaltuutettu Turusta. Työkseni tutkin mielenterveysalan erilaisia ilmiöitä. Olen ehdolla eduskuntaan vuoden 2023 vaaleissa numerolla 171. Nyt on aika pysäyttää mielenterveyskriisi.

Vuositasolla mielenterveyden häiriöiden kustannukset valtiolle ovat 11 miljardia euroa.

Se on suunnilleen samaa suuruusluokkaa kuin julkisen talouden koko kestävyysvaje.

Nyt voit vaikuttaa millaisessa Suomessa haluat elää.

Ennakkoäänestys on käynnissä 22.-28.3.2023. Äänestysaika alkaa:

Ennakkoäänestys on käynnissä!

Varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023.

Äänestysaika on päättynyt.
turun yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2023 eduskuntavaaleissa
Turun yleiset ennakkoäänestyspaikat

Mitä meidän täytyy tehdä?

nainen punaisissa kengissä

Ensimmäiseksi meidän tulee säätää terapiatakuu osaksi hoitotakuuta.

Toiseksi korkeakoulukenttä tarvitsee julkista TKI-rahoitusta. Sen on osoitettu tuovan innovaatioita ja vaikuttavan positiivisesti talouteen.

nainen punaraitaisessa paidassa punaiset korut kaulalla

nainen istuu penkillä valkoisissa housuissa ja punaraitaisessa paidassa

Kolmanneksi korottaisin alle 3-vuotiaiden lasten lapsilisiä vauvojen ja pikkulasten perheiden köyhyyden vähentämiseksi, sekä lapsiperhekohtaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja lääkekustannusten maksukaton asettamista.

Pysäytetään mielenterveyskriisi nyt.

Mari Lahti

Nyt on aika pysäyttää mielenterveyskriisi

Viisi toimenpidettä kriisin

pysäyttämiseksi

Mitä muut ovat minusta sanoneet

Olen tuntenut Mari Lahden korkeasti koulutettuna, osaavana ja ahkerana hyvinvointialan ammattilaisena useiden vuosien ajan.

Mari tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon, liikunnan ja monet muut tärkeät kunnan toimialat erinomaisesti.

Turku tarvitsee häntä päättäjänä jatkossakin.

Aki Lindén, kansanedustaja

Marilla on laaja-alaista tietoa ja osaamista liittyen mielenterveystyöhön.

Hän on niin työssään kuin päättäjänä ajanut sinnikkäästi psykiatrisen hoidon sekä tuen saamista oikea-aikaisesti kaikille niitä tarvitseville kuntalaisille. Marille mielenterveys ja sen edistäminen sydämen työnä ja siksi minä luotan häneen päättäjänä.

Tanja Kinnunen (Sairaanhoitaja (AMK); VSSHP, Psykiatrian toimialue

Mari on työtoverina luotettava ja muita kannustava. Mari on loistava tiimien vetäjä, joka kuuntelee ja on aidosti kiinnostunut tiimiläisten mielipiteistä ja ideoista.

Marilla on laaja-alaista asiantuntijuutta terveysalan koulutuksen kehittämisestä sekä yhteiskunnallisiin ongelmiin pureutuvien kehittämishankkeiden vetämisestä.

On ilo saada työskennellä Marin kanssa.

Mari Berglund (TtM, PhD-opiskelija, Lehtori)

Mari on yhteistyökykyinen ja hänellä on laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot, jotka tukevat tavoitteita, joilla turvataan kaikille ihmisille riittävät edellytykset turvalliseen ja ihmisarvoiseen elämään.
Marin kaltaisia kuntapäättäjiä tarvitaan.

Mari on aktiivinen ja osaava Ensi- ja turvakotien liittohallituksen jäsen.

Hän tuo liittohallituksen työhön laajaa asiantuntemustaan lapsiperheiden arjen auttamistyöhön, mm. lapsiperheiden mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina ja arvostan Marin työtä haavoittuvissa olosuhteissa elävien perheiden auttamiseksi.

Helena Tiuraniemi (Ensi- ja turvakotien liiton varapuheenjohtaja)

Voit äänestää minua numerolla 171

Mitä minulta kysytään usein?

Millä numerolla sinua voi äänestää?

Minua voit äänestää numerolla171.

Mistä näissä vaaleissa on kyse?

Kaikki puolueet ovat yhtä mieltä siitä, että julkista taloutta on tasapainotettava ja työllisyysastetta nostettava edelleen. Nyt päätetään siitä, millä keinoilla tavoitteisiin päästään. Huolehdimmeko kestävyysvajeesta oikeudenmukaisella tavalla vai asetammeko hyvätuloisten veronalennukset etusijalle?

Milloin äänestys vuoden 2023 eduskuntavaaleissa alkaa?

Ennakkoäänestys on käynnissä 22.-28.3.2023. Varsinainen vaalipäivä 2.4.2023.

Kerro omasta historiastasi etenkin mielenterveysasioiden osalta. Miksi ne ovat mielestäsi akuutteja juuri nyt? Mitä jokaisen mielenterveyden parantamiseksi tekisit, jos saisit itse päättää?


Olen terveystieteiden tohtori ja tutkin mielenterveysalan erilaisia ilmiöitä. Minua huolettaa kovasti se, että mielenterveyspalvelut ovat päässeet kriisiytymään. Vuositasolla mielenterveyden häiriöiden kustannukset valtiolle ovat 11 miljardia euroa.

Erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden käyttö on kasvanut dramaattisesti, ja tähän meidän tulee puuttua. Meidän tulee säätää terapiatakuu osaksi hoitotakuuta.

Sen arvioitu kustannus on noin 35 miljoonaa euroa ja se maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti vähentyneinä sairasetuuksien käyttönä, tuottavuuden kasvuna ja terveydenhuollon käytön vähentymisenä.

Olet tehnyt pitkään töitä korkeakoulumaailmassa. Millaisia asioita sieltä on tarttunut mukaasi? Miten näet tieteen ja korkeakoulutuksen aseman yhteiskunnassa juuri tällä hetkellä?

Teen töitä Turun ammattikorkeakoulussa yliopettajana ja mielenterveyden edistämisen tutkimusryhmän vetäjänä. Olen myös Turun yliopistossa Post Doc tutkijana ja teen osaksi töitä myös Itä-Suomen yliopistoon terveystaloustieteen laitokselle.

Minulle yksi tärkeimmistä asioista mitä korkeakoulumaailma ja tiede on antanut, on kyky jäsentää laajoja asiakokonaisuuksia ja perustella asioita faktoihin perustuen.

Korkeakoulukenttä tarvitsee julkista TKI-rahoitusta ja sen on osoitettu tuovan alueelle innovaatioita ja vaikuttavan positiivisesti alueen talouteen.

Minulla on vahva usko, että tieteen avulla voimme ratkaista tämän hetken haasteita, mutta meidän tulee tehdä merkittäviä panostuksia TKI-rahoitukseen, jotta se on mahdollista.

Olet puhunut paljon köyhyyden torjunnasta. Millaisia konkreettisia toimia mielestäsi pitäisi tehdä, jotta yhä useamman arki olisi turvatumpaa?

Koen suurta huolta yhteiskunnan eriarvoistumisesta. Minua huolettaa, että köyhässä perheessä elää arviolta joka kymmenes lapsi Suomessa ja tilanne on nopeasti pahenemassa johtuen tämänhetkisestä ruuan ja energian hinnan nopeasta kallistumisesta.

Tämä tiputtaa uusia perheitä köyhyyteen arviolta 13 000 uuden perheen verran vuodessa. Lapsiperheen köyhyydellä on jopa elämänmittaiset vaikutukset lasten elämään.

Kaikkein vaurioittavinta on vauvaperheiden köyhyys, joka näkyy lasten elämässä muita yleisempinä mielenterveys-, päihde- ja syrjäytymisongelmina.

Jos saisin olla päättämässä, niin korottaisin alle 3-vuotiaiden lasten lapsilisiä vauvojen ja pikkulasten perheiden köyhyyden vähentämiseksi ja toteuttaisin lapsiperhekohtaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja lääkekustannusten maksukatto.