Aihearkisto: vaalit

Turun Sanomien vaalikoneen vastaukseni

Tästä voit lukea TS:n vaalikoneen vastaukseni.

 1. Kotikuntani pitää ottaa enemmän vastaan pakolaisia

Samaa mieltä

Turku on kansainvälinen kaupunki. Mikäli tänne tulee enemmän pakolaisia, otetaan heidän kyllä vastaan. Erilaiset kulttuurit rikastuttavat ja elävöittävät kaupunkikuvaa. Maahanmuuttajille tulee kuitenkin taata riittävät kieliopinnot, jotta integraatio yhteiskuntaan onnistuu.

 1. Sote uudistus parantaa palveluiden saatavuutta kotikunnassani

Jokseenkin eri mieltä

Tällä hetkellä sote uudistus näyttäytyy hyvin byrokraattisena himmelinä, josta on vaikea arvioida sitä mitä palveluita Turkuun tulee jatkossa. Sote uudistus on hyvin keskeneräinen, jotta voiis arvioida sen tuomia hyötyjä Turkuun.

 1. Kotikuntani hallinnosta voi vielä leikata

Eri mieltä

Turussa on jo pitkälle viety hallinnon uudistamista. Hallinto työskentelee varsin tehokkaasti mutta varmasti vielä esimerkiksi palveluiden markkinointia ja erilaisia yhteisiä palveluita voidaan tehostaa.

 1. Soten lupaama valinnanvapaus parantaa asiakkaan asemaa kunnassani 

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kuntavaalit 2017, vaalit

OAJ:n Turun paikallisyhdistyksen kuntavaalikyselyn vastaukseni

Tässä OAJ:n Turun paikallisosaston vaalikyselun vastaukseni.

 1. Satsaus varhaiskasvatukseen on hyvinvointivaltion tulevaisuudelle

Hyvin merkittävää

Perustelut: Varhaiskasvatus on sivistyspolitiikan tärkeimpiä tavoitteita. Hyvin toimiva perhepolitiikka tuo hyvinvointia ja edistää tasa-arvoa ja vähentää eriarvoistumista. Varhaiskasvatuksen tulee olla kaikkien lasten oikeus ja se ei voi riippua siitä mikä on perheen tulotaso tai työllisyystilanne.

 1. Turku ei ole heikentänyt varhaiskasvatuksen henkilöstösuhdelukua (Nykyiset suhdeluvut ovat aikuinen / lapsi. 1/7 yli 3v ryhmässä ja 1/4 alle 3 v ryhmässä). Onko suhdeluku mielestäsi pidettävä jatkossakin entisellään?

Kyllä

Perustelut: Riittävä määrä hyvin koulutettua henkilökuntaa takaa parhaiten lasten hyvinvoinnin ja varhaiskasvatuksen jatkossakin. Liian suuret ryhmät eivät tue lasten kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisesti huomiota tarvitsevat lapset jäävät suurissa ryhmissä vaille huomiota.

 1. Perusopetuksen saama valtion erillisrahoitus (ryhmäkokoon pienentämisrahoitus, tasa-arvorahoitus) on viime vuosina pienentynyt? Tulisiko mielestäsi Turun paikata rahoitusta opetuksen tason ylläpitämiseksi?

Kyllä

Perustelut: Ryhmäkokojen suuruudella on yhteyttä lasten oppimiseen negatiivisesti, selviää viimeaikaisista tutkimuksista. Pieni ryhmä auttaa erityisesti niitä lapsia, joilla on erityisen tuen tarvetta.

 1. Onko tärkeämpää turvata riittävä tuki erityistä tukea tarvitseville oppilaille kuin pitäytyä tiukasti kiinni lähikouluperiaatteessa?

Kyllä

Perustelut: Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kuntavaalit 2017, vaalit

Ylen vaalikoneen vastaukseni

Tästä voit lukea Ylen vaalikoneen vastaukseni.

 1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Jokseenkin eri mieltä

Voisimme pidentää oppivelvollisuusikää kattamaan toisen asteen opintoja. Tällä hetkellä liian moni nuori jää peruskoulun jälkeen ilman koulutusta tai keskeyttää opinnot.

 1. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Täysin samaa mieltä

Tavoitteena on siirtyä asteittain maksuttoman varhaiskasvatukseen. Tämä edistää lasten tasa-arvoa. Yksiin lapsi poissa laadukkaan varhaiskasvatuksen piiristä päivähoitomaksun vuoksi on liikaa.

 1. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Täysin samaa mieltä

Meidän tulee edistää lähi- ja luomuruuan osuutta kouluissa. Tämä edistäisi samalla myös kasvisruuan osuutta. Voisimme myös asteittain lisätä kasvisruokapäivien määrä. Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kuntavaalit 2017, vaalit

Turkulaisen vaalikoneen vastaukseni

Tästä voit lukea Turkulaisen vaalikoneen vastaukseni.

 1. Turun on kehitettävä ennemmin keskustaa kuin lähiöitä

Jokseenkin eri mieltä

Turussa meidän tulee panostaa keskustan kehittämiseen mutta yhtä paljon meidän tulee pitää huolta lähiöiden kehittämisestä ja lähiöiden riittävistä lähipalveluista. Uudet asuinalueet ovat hyvä mahdollisuus rakentaa lähiöitä uudella ja kestävän kehityksen mukaisella tavalla.

 1. Turun keskustassa on lisättävä autottomia alueita

Samaa mieltä

Turun kävelykeskustaa tulee laajentaa ja kehittää. Julkisen ja kevyen liikenteen väyliä tulee laajentaa. Kävelykeskustan laajentaminen kirjastolta Aurakadun kulmalle yhdistäisi hienosti Vähätorin ja kauppakeskustan toisiinsa sekä Aurajoen rannan ja kauppatorin tienoon.

 1. Turun keskustaan voi rakentaa nykyistä korkeampia taloja

Jokseenkin samaa mieltä

Mielestäni ydinkeskustan kehittämisessä tulee huomioida tiivis rakentaminen kunnioittaen kulttuurimaisemaa ja historiaa. Mutta voisimme myös harkita korkean rakentamisen mahdollisuutta keskustan tuntumaan. Itä-harju ja Kupittaa sopii oikein hyvin korkean rakentamisen keskittymäksi.

 1. Turku kehitetään liikaa gryndereiden ehdoilla

Jokseenkin samaa mieltä

Turussa tarvitaan laadukasta kaupunkikehittämistä. Tarvitaan huipputason arkkitehtuurista suunnittelua niin yksittäisten rakennusten kuin kokonaisten asuinalueiden suhteen. Turussa tulee myös huomioida prosenttiperiaate julkisen rakentamisen yhteydessä.

 1. Kaupungin on tuettava enemmän kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista

Samaa mieltä

Monimuotoinen ja monialainen rakentaminen eri asuinalueille on hyvä keino vähentää alueiden eriarvoistumista. Kohtuuhintaista vuokra-asunto tuotantoa tarvitaan lisää.

 1. Turkuun tulee rakentaa raitiotie 

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kuntavaalit 2017, vaalit

Ilta-Sanomien vaalikoneen vastaukseni

Tästä voit lukea Ilta-Sanomien vaalikoneen vastaukseni.

 1. Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja

Täysin eri mieltä

Lähikoulu on hyvä tapa vähentää eriarvoistumista. Kaupungeissa tulee olla tarjolla edullista vuokra-asumista laajasti. Tulee taata se, että maahanmuuttajat eivät keskity vain yhdelle alueelle vaan asuttavat kaupunkia tasaisesti. Tämä osaltaan tasaa myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrää yksittäisissä kouluissa.

 1. On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan

Jokseenkin samaa mieltä

Riittävän laajalla veropohjalla taataan parhaiten julkiset palvelut.

 1. Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää

Täysin samaa mieltä

Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa voitaisiin siirtyä enemmän kohti lähi- ja luomuruuan suosimista. Tämä ohjaisi ruokailutottumuksia enemmän kohti kasvisruokapainotteista ruokavaliota.

 1. Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti

Täysin samaa mieltä

Terveyspalveluita tulee antaa kaikille niitä tarvitseville.

 1. Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille

Jokseenkin eri mieltä

Markkinoiden suurempi hyödyntäminen voivat oikein toteutettuna olla jossain tilanteissa hyvä vaihtoehto. Tulee vain turvata, että verovaroilla tuotetaan laadukkaida ja oikea-aikaisia palveluita. Ei ole oikein, että verovaroilla tuotetun palvelun voitot valuvat veroparatiiseihin.

 1. Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla 

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kuntavaalit 2017, vaalit

Helsingin Sanomien vaalikoneen vastaukseni

Tässä vastaukseni HS:ien vaalikoneen kysymyksiin.

 1. Turun pitäisi seurata Tampereen esimerkkiä ja valita kaupunginjohtajan sijaan poliittinen johtaja eli pormestari

Täysin samaa mieltä

Pormestari on luottamushenkilö, jolla on selkeä poliittinen vastuu.

 1. Kakolanmäelle ei saa rakentaa korkeaa tornitaloa.

Jokseenkin eri mieltä

En näe näköalatornille estettä. Kunhan se suunnitellaan kulttuuriympäristöön sopivaksi.

 1. Turun joukkoliikennettä on kehitettävä mieluummin niin sanotuilla superbusseilla kuin rakentamalla raitiotie

jokseenkin eri mieltä

Raitiotien selvitystyö on siinä määrin keskeneräinen, että kannatan sen jatkamista. Mutta tämän ei tule vaarantaa Turun joukkoliikenteen kehittämistä superbusseilla.

 1. Turun kaupungin omistaman sähköyhtiön Turku Energian pitää irtautua Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa, koska yhtiön osuus hankkeesta uhkaa kasvaa

täysin samaa mieltä

Turun tavoite on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Uusiutuvaa energiaa tulee lisätä.

 1. Turun keskustan vilkasliikenteisimmillä kaduilla tarvitaan nopeusvalvontakameroita

Jokseenkin eri mieltä

Meidän tulee laajentaa ja kehittää Turun kävelykeskustaa. Erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyydessä liikenteen nopeutta voidaan rajoittaa rakentamalla esimerkiksi tiekorokkeita ja käyttää huomiovaloja. En pidä myöskään huonona valotaulua, joka näyttää vihreää hymynaamaa, kun nopeus on sallitun rajoissa.

 1. Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi

Jokseenkin eri mieltä

Kunnan oikeudet pakkolunastukseen ovat tällä hetkellä sopivalla tasolla.

 1. Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa 

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kuntavaalit 2017, vaalit

Puoluekokouksessa on paljon pelissä

SDP:n puoluekokous pidetään Lahdessa 3. – 5.2.2017. Tämän tekee erityisen merkittäväksi se, että kokous pidetään juuri ennen kuntavaaleja. Puoluekokoukseen valitaan 42 edustajaa Varsinais-Suomesta. Tahdon olla heistä yksi.

Matkalla puoluekokousedustajaksi

Matkalla puoluekokousedustajaksi

Miksi?

Puolueen suunta ratkaistaan nyt. Pienikin suunnan tarkentaminen vaatii rohkeutta ja uutta ajattelua mukaan päätöksentekoon.

Puoluekokous käsittelee uutta periaateohjelmaa, jota olen osaltani ollut mukana kommentoimassa. Tahtoisin olla mukana viemässä uutta periaateohjelmaa maaliin ja varmistaa, että

 • tasa-arvo,
 • oikeudenmukaisuus, ja
 • ympäristöarvot

tulevat näkyviin uudessa periaateohjelmassa. Periaateohjelmaa ei uudisteta joka vuosi ja siksi on syytä miettiä tarkasti, mikä on se tie, jolla SDP kulkee seuraavat vuodet.

Puoluekokouksessa käydään todennäköisesti myös henkilövaaleja ja minusta on tärkeää, että mahdollisimman monenlaiset kannat tulevat vaaleissa näkyviin. Islantilaiset opettavat lapsilleen, että he ovat maailman parhaita, tekivät mitä tahansa. Tehdään meistä maailman parhaita demareita. Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Puoluekokous, SDP, Tasa-arvo, vaalit

Käytä ääntäsi!

Käytä ääntäsi

 

Ruisrockissa legenda Patti Smith saarnasi ja huudatti yleisöä: ”Use your voice!”

Vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimuksen tulokset tuovat saman viestin: ”Käytä ääntäsi.”

Huolestuttavaa on se, että suuri joukko ihmisiä ei käytä ääntään ja ole mukana vaikuttamassa.

Miksi?

Osallistuin viikko sitten Suomen yhteen parhaimmista kesätapahtumista eli Ruisrockkiin, joka muuten keräsi huikeat 100 000 ihmistä aurinkoiseen Turkuun. Ruisrockissa esiintyjiä kuunnellessa jäin miettimään sitä, mitä sanotaan kappaleiden välissä ja mitä sanomaa eri esiintyjien sanoitukset meille kertovat. Kovasti tuntuu sille, että tämän päivän viesti on paljolti keskittynyt hauskanpitoon, biletykseen ja kertakäyttökulttuuriin eikä niinkään vaikuttamiseen ja maailman muuttamiseen. Itse arvostan suuresti Patti Smithin kaltaisia omantien kulkijoita, jotka rohkeasti uskaltavat tuoda esille sen, että joku tässä maailmassa mättää ja jotain tulisi tehdä.

Vaikkapa sen äänen käyttäminen vaaleissa.

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): SDP, vaalit

Ehdolla kuntavaaleissa 9.4.2017

Turun SDP nimesi kesäkuun 8.6. 2016 edustajiston kokouksessa ensimmäiset kuntavaaliehdokkkaat vuoden 2017 huhtikuun vaaleihin. Sain kunnian olla mukana tässä ensimmäisten nimettyjen listassa. Listalla on monta loistavaa profiilia, mutta miksi itse päätin lähteä uudestaan mukaan vaaleihin?

Vuonna 2010 alkoi itselleni suuren pohtimisen aika, joka johti siihen, että olin ensimmäistä kertaa ehdolla Turun kunnallisvaaleissa 2012. Tässä neljän vuoden aikana on tapahtunut paljon muutakin kuin vaalien nimen vaihtuminen kuntavaaleiksi. Olen aikaisemmin kirjoittanut kauden välitilinpäätöksen, jonka voit lukea täältä.

Olen toiminut tämän kauden aikana niin Turun nuorisolautakunnassa kuin liikuntalautakunnassa. Mutta olen myös päässyt vaikuttamaan siihen, mitä lähipalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri erikoissairaanhoidon palveluissa tarjoaa kuntatasolla.

Tuntuu kuitenkin sille, että työ on vasta alkamassa.

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): SDP, Tasa-arvo, vaalit

Kuntapolitiikan välitilinpäätös

Olen ollut nyt mukana kuntapolitiikassa vuodesta 2012 lähtien. Täytyy sanoa, että tulin temmatuksi tai tulin tempautuneeksi mukaan toimintaa aika rytinällä. Kun liityin puolueeseen kevät talvella 2012 oli jo aika pohtia kunnallisvaaleja ja niiden ehdokasasettelua. En ollut lainkaan suunnitellut, että voisin heti aivan uutena jäsenenä lähteä mukaan vaaleihin. Näin kuitenkin kävi.

Ensimmäiset vaalit olivat valtaisaa harjoittelua siitä, miten kampanjoidaan, miten kohdataan äänestäjiä, miten sanomaa saadaan levitettyä ja miten saada itsensä näkyviin. Näin jälkikäteen voisi todeta, että mukaan lähdettiin aika ummikkona mutta erittäin innostuneena. Ensimmäinen vaalibudjetti oli minimaalisen pieni ja siitä riittikin vain pariin lehtimainokseen. Mutta sitäkin ahkerammin tehtiin vaalityötä kansan parissa kaduilla ja toreilla. Oman haasteensa tähän teki pieni muutaman kuukauden ikäinen lapseni, jota pidin mukana vaalityötä tehdessä. Lapsi nukkui vaunuissa ja minä kiertelin kansan parissa juttelemassa. Vaalimenestys ei johtanut paikkaan valtuustossa mutta pääsin Turun nuorisolautakuntaan jäseneksi seuraavalle vaalikaudelle 2013-16. Tämä kyllä osaltaan lisäsi vain intoa olla mukana kunnallispolitiikassa ja harjoitella, perehtyä ja opiskella politiikkaa ja siinä toimimista.

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): SDP, vaalit