OAJ:n Turun paikallisyhdistyksen kuntavaalikyselyn vastaukseni

Tässä OAJ:n Turun paikallisosaston vaalikyselun vastaukseni.

 1. Satsaus varhaiskasvatukseen on hyvinvointivaltion tulevaisuudelle

Hyvin merkittävää

Perustelut: Varhaiskasvatus on sivistyspolitiikan tärkeimpiä tavoitteita. Hyvin toimiva perhepolitiikka tuo hyvinvointia ja edistää tasa-arvoa ja vähentää eriarvoistumista. Varhaiskasvatuksen tulee olla kaikkien lasten oikeus ja se ei voi riippua siitä mikä on perheen tulotaso tai työllisyystilanne.

 1. Turku ei ole heikentänyt varhaiskasvatuksen henkilöstösuhdelukua (Nykyiset suhdeluvut ovat aikuinen / lapsi. 1/7 yli 3v ryhmässä ja 1/4 alle 3 v ryhmässä). Onko suhdeluku mielestäsi pidettävä jatkossakin entisellään?

Kyllä

Perustelut: Riittävä määrä hyvin koulutettua henkilökuntaa takaa parhaiten lasten hyvinvoinnin ja varhaiskasvatuksen jatkossakin. Liian suuret ryhmät eivät tue lasten kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisesti huomiota tarvitsevat lapset jäävät suurissa ryhmissä vaille huomiota.

 1. Perusopetuksen saama valtion erillisrahoitus (ryhmäkokoon pienentämisrahoitus, tasa-arvorahoitus) on viime vuosina pienentynyt? Tulisiko mielestäsi Turun paikata rahoitusta opetuksen tason ylläpitämiseksi?

Kyllä

Perustelut: Ryhmäkokojen suuruudella on yhteyttä lasten oppimiseen negatiivisesti, selviää viimeaikaisista tutkimuksista. Pieni ryhmä auttaa erityisesti niitä lapsia, joilla on erityisen tuen tarvetta.

 1. Onko tärkeämpää turvata riittävä tuki erityistä tukea tarvitseville oppilaille kuin pitäytyä tiukasti kiinni lähikouluperiaatteessa?

Kyllä

Perustelut: Jatka lukemista ”OAJ:n Turun paikallisyhdistyksen kuntavaalikyselyn vastaukseni”

Ylen vaalikoneen vastaukseni 2017

Tästä voit lukea Ylen vaalikoneen vastaukseni.

 1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Jokseenkin eri mieltä

Voisimme pidentää oppivelvollisuusikää kattamaan toisen asteen opintoja. Tällä hetkellä liian moni nuori jää peruskoulun jälkeen ilman koulutusta tai keskeyttää opinnot.

 1. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Täysin samaa mieltä

Tavoitteena on siirtyä asteittain maksuttoman varhaiskasvatukseen. Tämä edistää lasten tasa-arvoa. Yksiin lapsi poissa laadukkaan varhaiskasvatuksen piiristä päivähoitomaksun vuoksi on liikaa.

 1. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Täysin samaa mieltä

Meidän tulee edistää lähi- ja luomuruuan osuutta kouluissa. Tämä edistäisi samalla myös kasvisruuan osuutta. Voisimme myös asteittain lisätä kasvisruokapäivien määrä. Jatka lukemista ”Ylen vaalikoneen vastaukseni 2017”

Turkulaisen vaalikoneen vastaukseni

Tästä voit lukea Turkulaisen vaalikoneen vastaukseni.

 1. Turun on kehitettävä ennemmin keskustaa kuin lähiöitä

Jokseenkin eri mieltä

Turussa meidän tulee panostaa keskustan kehittämiseen mutta yhtä paljon meidän tulee pitää huolta lähiöiden kehittämisestä ja lähiöiden riittävistä lähipalveluista. Uudet asuinalueet ovat hyvä mahdollisuus rakentaa lähiöitä uudella ja kestävän kehityksen mukaisella tavalla.

 1. Turun keskustassa on lisättävä autottomia alueita

Samaa mieltä

Turun kävelykeskustaa tulee laajentaa ja kehittää. Julkisen ja kevyen liikenteen väyliä tulee laajentaa. Kävelykeskustan laajentaminen kirjastolta Aurakadun kulmalle yhdistäisi hienosti Vähätorin ja kauppakeskustan toisiinsa sekä Aurajoen rannan ja kauppatorin tienoon.

 1. Turun keskustaan voi rakentaa nykyistä korkeampia taloja

Jokseenkin samaa mieltä

Mielestäni ydinkeskustan kehittämisessä tulee huomioida tiivis rakentaminen kunnioittaen kulttuurimaisemaa ja historiaa. Mutta voisimme myös harkita korkean rakentamisen mahdollisuutta keskustan tuntumaan. Itä-harju ja Kupittaa sopii oikein hyvin korkean rakentamisen keskittymäksi.

 1. Turku kehitetään liikaa gryndereiden ehdoilla

Jokseenkin samaa mieltä

Turussa tarvitaan laadukasta kaupunkikehittämistä. Tarvitaan huipputason arkkitehtuurista suunnittelua niin yksittäisten rakennusten kuin kokonaisten asuinalueiden suhteen. Turussa tulee myös huomioida prosenttiperiaate julkisen rakentamisen yhteydessä.

 1. Kaupungin on tuettava enemmän kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista

Samaa mieltä

Monimuotoinen ja monialainen rakentaminen eri asuinalueille on hyvä keino vähentää alueiden eriarvoistumista. Kohtuuhintaista vuokra-asunto tuotantoa tarvitaan lisää.

 1. Turkuun tulee rakentaa raitiotie 

Jatka lukemista ”Turkulaisen vaalikoneen vastaukseni”

Ilta-Sanomien vaalikoneen vastaukseni

Tästä voit lukea Ilta-Sanomien vaalikoneen vastaukseni.

 1. Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja

Täysin eri mieltä

Lähikoulu on hyvä tapa vähentää eriarvoistumista. Kaupungeissa tulee olla tarjolla edullista vuokra-asumista laajasti. Tulee taata se, että maahanmuuttajat eivät keskity vain yhdelle alueelle vaan asuttavat kaupunkia tasaisesti. Tämä osaltaan tasaa myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrää yksittäisissä kouluissa.

 1. On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan

Jokseenkin samaa mieltä

Riittävän laajalla veropohjalla taataan parhaiten julkiset palvelut.

 1. Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää

Täysin samaa mieltä

Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa voitaisiin siirtyä enemmän kohti lähi- ja luomuruuan suosimista. Tämä ohjaisi ruokailutottumuksia enemmän kohti kasvisruokapainotteista ruokavaliota.

 1. Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti

Täysin samaa mieltä

Terveyspalveluita tulee antaa kaikille niitä tarvitseville.

 1. Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille

Jokseenkin eri mieltä

Markkinoiden suurempi hyödyntäminen voivat oikein toteutettuna olla jossain tilanteissa hyvä vaihtoehto. Tulee vain turvata, että verovaroilla tuotetaan laadukkaida ja oikea-aikaisia palveluita. Ei ole oikein, että verovaroilla tuotetun palvelun voitot valuvat veroparatiiseihin.

 1. Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla 

Jatka lukemista ”Ilta-Sanomien vaalikoneen vastaukseni”