Aihearkisto: Mielenterveystyö

Onko mielenterveystyön tutkimuksesta leikattu jo liikaa?

Mielenterveyspalveluiden käyttäjät ovat edelleen aliarvioitu ja alikäytetty ryhmä mielenterveystyön tutkimuksen teossa.

sukat

Eettisesti korkeatasoinen mielenterveystyö perustuu tutkittuun tietoon siitä, miten järjestelmä toimii, miten potilaat sen ovat kokeneet ja minkälaisia tuloksia se saa aikaan. Tietoa ei synny ilman monialaista tutkimusta.

Tutkimuksen avulla voidaan edistää tehokkaiden ja inhimillisten hoitokäytäntöjen kehittämistä mielenterveystyössä. Vain näin voidaan varmistaa mielenterveyspalveluiden korkea laatu ja potilaiden hyvä hoito.

Myönteinen kehittämisilmapiiri heijastuu potilaiden hoitoon ja hoitohenkilökunnan jaksamiseen. Muutoksia tulee johtaa tutkimustietoon perustuen.

Mielenterveystyön tutkimuksen ja kehittämisen välttämättömyys tulee esille valitettavan vahvasti Kupittaan psykiatrisen sairaalan tapahtumissa. Erityisen tärkeää on nyt pohtia, miten tästä mennään eteenpäin ja miten tutkimus- ja kehittämistyö turvataan. Kyse ei ole pelkästään Turusta, vaan tarve on valtakunnallinen.

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Mielenterveystyö, Mielipidekirjoitus

Onko meillä varaa olla jättämättä panostamatta mielenterveyteen?

Kirjoitukseni kansainvälisenä mielenterveydenpäivänä julkaistiin Turun Sanomien lukijalta palstalla. Voit lukea sen tästä linkistä tai alla.

”Maailman mielenterveyspäivää vietetään tänään, lokakuun 10. päivänä. Päivää on vietetty vuodesta 1992 Mielenterveyden maailmanliiton ja Maailman terveysjärjestö WHO:n järjestämänä.

Tänä vuonna teemana on mielenterveyspotilaan arvostaminen ja vahvuudet. Teema on varsin ajankohtainen, sillä mielenterveyden häiriöt uhkaavat tulla yhä kalliimmiksi tulevaisuudessa (HS 6.10.).

Mielenterveyden häiriöiden elämänlaatua heikentävät vaikutukset ovat verrattavissa vakavien somaattisten sairauksien vaikutuksiin. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi häiriöt aiheuttavat merkittävän yhteiskunnallisen rasitteen.

On arvioitu, että vuosittain noin 38 prosenttia aikuisväestöstä maailmanlaajuisesti kärsii mielenterveydenhäiriöistä. Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden kokonaiskustannukset ovatkin miljardeja euroja vuosittain, myös Suomessa.

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Mielenterveystyö, Mielipidekirjoitus

Terveydenhuollon täydennyskoulutus on vähentynyt ja kulut kasvaneet

Terveydenhuollon täydennyskoulutuksen kustannukset ovat kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana huimaa vauhtia.

Vuonna 2004 täydennyskoulutuksen välittömät kustannukset olivat yli 36 miljoonaa euroa ja koulutusajan palkat siihen lisäksi 74 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 täydennyskoulutuksen kokonaiskustannukset ja koulutusajan palkat olivat noin 170 miljoonaa euroa.

Täydennyskoulutuksen välittömät kustannukset eli kurssimaksut ja kouluttajien palkkiot ovatkin kasvaneet kymmenen vuoden aikana huomattavasti. Koulutusajan palkoissakin nousua on ollut kymmenen vuoden aikana jopa 45 miljoonaa euroa.

Saadaanko täydennyskoulutuksella sitä mitä toivotaan?

Suomessa terveydenhuollon henkilöstöllä on velvollisuus käydä täydennyskoulutuksessa vuosittain ja tätä koulutusta ohjaa lainsäädäntö.

Säännösten mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö osallistuu peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen.

Kuitenkin täydennyskoulutuspäivien määrä on Suomessa terveydenhuollon työntekijöiden parissa laskenut.

Vuonna 2004 sairaanhoitajat kävivät lähes viisi päivää vuodessa täydennyskoulutuksessa, kun taas vuonna 2013 koulutuspäiviä oli vain vajaa neljä vuodessa.

Samoin täydennyskoulutukseen osallistuvien kokonaisprosenttimäärä on tippunut kymmenen vuoden aikana noin viidellä prosentilla. Vuonna 2013 sairaanhoitajista noin 80 prosenttia osallistui näihin koulutuksiin.

Osallistuminen täydennyskoulutuksiin on siis vähentynyt ja kustannukset ovat samalla kasvaneet.

Herää kysymys, saadaanko täydennyskoulutuksella toivottua tulosta työelämään? Vastaako täydennyskoulutus työelämän haasteisiin ja tarpeisiin suhteessa siitä aiheutuviin kuluihin?

Näin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskellä on tarpeellista myös pitää huolta siitä, että henkilöstön täydennyskoulutukseen ja työhyvinvointiin panostetaan riittävästi. Onhan sote-uudistuksen tavoitteena väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, mikä tapahtuu suurelta osin osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön ansiosta.

Lisäksi sote-uudistus nähdään sosiaali- ja terveydenhuollon laajana integraationa, jossa perus- ja erikoispalvelu muodostavat ehjän palvelukokonaisuuden. Suuri tavoite on siis tarjota ihmisille palvelut kokonaisuutena.

Mutta vain henkilöstön täydennyskoulutuksesta huolehtimalla taataan laadukkaat palvelut kaikille.

Lue loppuun

Jätä kommentti

Kategoria(t): Mielenterveystyö, Mielipidekirjoitus

Kirjoituksia sivulla asiaa!

Voit käydä tutustumassa kirjoituksiini Kirjoituksia  sivulla.

Sieltä löydät eri lehdissä ja medioissa julkaistuja ajankohtaisia aatoksiani.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Mielenterveystyö, SDP, Suvaitsevaisuus, Tasa-arvo, Vanhukset