Blogi

Aluevaltuustoaloite: Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi (MIVA)

Aluevaltuustoaloite: Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi (MIVA) – käyttöönotto ja mielenterveysvaikutusten arviointi talouden tasapainottamistoimissa Varsinais-Suomen hyvinvointialueella vuosina 2024-2026

OECD:n raportin mukaan mielenterveyden häiriöt maksavat Suomessa vuosittain noin 11 miljardia euroa.

Jatka lukemista ”Aluevaltuustoaloite: Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi (MIVA)”

Nuorilta leikkaaminen on tulevaisuuskysymys

heikentämällä mahdollisuutta kuntoutukseen ja vaikeuttamalla mielenterveyspalveluihin pääsyä

Lastensuojelun jälkihuollon kahden vuoden leikkaus on moraalisesti ja matemaattisesti kestämätön säästöpäätös. Jälkihuollon ikäraja nostettiin 25 ikävuoteen vuonna 2019, koska moni nuori syrjäytyy juuri jälkihuollon loppuessa.

Jatka lukemista ”Nuorilta leikkaaminen on tulevaisuuskysymys”

Selvityspyyntö Varha:n henkilöstöjaostolle henkilöstökulujen hillitsemisestä ja henkilöstön sitouttamisesta

Varhan osavuosikatsauksessa (2/2023) tuodaan esille huoli henkilöstön kuormittuneisuudesta uusien toimintamallien alettua ja huoli siitä, miten tämä on aiheuttanut tyytymättömyyttä henkilöstön parissa.

Osavuosikatsauksessa tulee samalla selväksi henkilöstömenojen ylitys. Henkilöstökuluja ovat nostaneet pääasiassa ylityöt ja hälytyskorvaukset, joilla on reagoitu henkilöstö pulaan. Myös henkilöstövuokrausmenot ovat vaikuttaneet ylitykseen.

Henkilöstöjaoston sd-ryhmä pyytääkin nyt viranhaltijoita selvittämään ja tuomaan raportin henkilöstöjaostolle siitä, miten henkilöstökuluja ja erityisesti henkilöstövuokrauksesta johtuvia kuluja voidaan hillitä.

Miten henkilöstöä voidaan paremmin sitouttaa Varhalle, eli millaisia toimia henkilöstötyytyväisyyden parantamiseksi voidaan tehdä? Minkälaisin toimin edistetään parempaa johtamista Varhan jokaisella tasolla. Pyydämme selvityksessä lisäksi palkkaharmonisaation tilannekatsausta.

Turussa, 31.8.2023

Mari Lahti, SD-ryhmä, henkilöstöjaoston puheenjohtaja

Katso tästä viranhaltoijoiden tekemä vastaus selvityspyyntöön:

https://varha-julkaisu.triplancloud.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=156668

SDP:n veropolitiikka tähtää oikeudenmukaisuuteen ja kestävään talouspolitiikkaan

Suomessa hyvinvointivaltio vastaa kansalaistensa peruspalveluista, kuten terveydenhuollosta,
koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Verotuksen avulla varmistetaan riittävät resurssit yhteiskunnan tarpeisiin.

Veropolitiikan tavoitteena on kerätä varoja oikeudenmukaisesti ja kannustaa taloudelliseen aktiivisuuteen.

Jatka lukemista ”SDP:n veropolitiikka tähtää oikeudenmukaisuuteen ja kestävään talouspolitiikkaan”