Tästä voi lukea, mitä vastasin Animalian ja SEYn vaalikoneeseen.

1. Kuntien julkisissa ruokailuissa tulee ottaa käyttöön kaksi kasvisruokapäivää viikossa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kasvispainotteisuutta tulee lisätä. Samoin meidän tulee laittaa painoarvoa ruuan eettisyydellä sekä painottaa kotimaista ja lähiruokaa.

2. Kuntien julkisissa ruokailuissa tulee pyrkiä lihankulutuksen puolittamiseen viidessä vuodessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Ilmastonmuutos on todellinen haaste meidän aikamme päättäjille. Vähentämällä lihan osuutta ruokailussa voimme alentaa merkittävästi ympäristökuormitusta. Turussa tulee selvittää, että miten julkisen ruokailun lihan kulutuksen vähentäminen voitaisiin toteuttaa.

3. Kuntien julkisissa ruokailuissa tulee tarjota aina kaikille halukkaille vegaaninen ateriavaihtoehto.

Täysin samaa mieltä

Vegaaninen kasvisruokavalio ja erilaiset vegaaniset tuotteet ovat tulleet tutuiksi useissa kotitalouksissa. Voimme osaltamme lisätä kasvispohjaisten ja vegaanisten ruokien osuutta myös julkisissa ruokailuissa.

4. Kuntien tulee kantaa vastuunsa ilmastokriisistä, jossa eläintuotannolla on merkittävä rooli. Oman kuntani tulisi julistaa ilmastohätätila, jossa tunnustetaan vastuu hiilijalanjäljen pienentämisestä ja ilmastotoimien kiireellisyydestä. Kun hätätila on julistettu, tulee kuntani pitää kiinni päästövähennystavoitteista.

Täysin samaa mieltä

Turussa on otettu tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Meidän kaikkien tulee kantaa huolta ilmastonmuutoksesta ja vaatia aktiivisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

5. Kissojen rajoittamattomaan lisääntymiseen tulee puuttua. Tämän vuoksi kaikki löytöeläintaloista uuteen kotiin luovutettavat kissat tulee luovuttaa leikkautettuina.

Täysin samaa mieltä

Vain leikkauttamalla kissat, jotka luovutetaan uuteen kotiin löytöeläintalosta, voidaan ennaltaehkäistä kantojen hallitsematonta kasvua.

6. Kuntien tulee budjetoida varoja kissapopulaatiotyötä varten. Kissapopulaatio-ongelman hoitaminen on jätetty lähes kokonaan vapaaehtoistahojen vastuulle, mutta heidän resurssinsa eivät riitä hoitamaan kaikkia apua tarvitsevia kissoja.

Jokseenkin samaa mieltä

kissapopulaatio työ vaatii viranomaisresurssia. Tulisi selvitää, että miten Turussa tähän työhön voidaan enemmän tarttua.

7. Eläinsuojeluviranomaisten, kuten kunnaneläinlääkäreiden ja valvontaeläinlääkäreiden, tulee aktiivisesti valistaa kissanomistajia vastuullisesta kissanpidosta, johon kuuluvat muun muassa kissan leikkautus, tunnistusmerkintä ja rekisteröinti sekä turvallinen ulkoilu.

Täysin samaa mieltä

Kissapopulaatioiden ennaltaehkäisy ja hoito on monitahoista työtä, ja siihen tarvitaan niin valvontaeläinlääkäreiden kuin kunnan eläinlääkäreiden sekä vapaaehtoisten apua.

8. Kuntien tulee panostaa löytöeläintoimintaan nykyistä enemmän varoja . Kuntien tulee käyttää löytöeläintoiminnan kilpailutuskriteereinä eläimille tarjottavan hoidon tasoa ja henkilökunnan osaamista.

Täysin samaa mieltä

Turussa tulee turvata laadukas eläinhoitola ja löytöeläinten hoito.

Eläimistä tulee huolehtia lakien ja säädösten mukaisesti hyvin ja laadukkaasti.

9. Löytöeläinten talteenottopaikoissa eläinten pito-olosuhteiden on oltava sellaiset, että niissä pystytään takaamaan eläimen hoito, toipuminen, virikkeistäminen ja tarvittaessa totuttelu ihmisen läsnäoloon ja käsittelyyn.

Täysin samaa mieltä

10. Löytöeläinten talteenottopaikoissa eläinten pito-olosuhteiden on oltava sellaiset, että niissä pystytään takaamaan eläimen hoito, toipuminen, virikkeistäminen ja tarvittaessa totuttelu ihmisen läsnäoloon ja käsittelyyn.

Täysin samaa mieltä

11. Valvontaeläinlääkärien määrää tulee lisätä nykyisestä, jotta eläinsuojeluvalvontaa voidaan tehdä enemmän. Tämä parantaisi myös valvontaviranomaisten työssä jaksamista ja työturvallisuutta.

Täysin samaa mieltä

Valvontaeläinlääkärien resursointi tulee turvata.

12. Eläimet voivat olla vakavassa hädässä ja kiireellisen avun tarpeessa milloin tahansa, mutta valvontaeläinlääkärit työskentelevät vain virka-aikana. Eläinten ympärivuorokautisen hyvinvoinnin turvaamiseksi kunnissa ja maakunnissa tulee olla päivystävä valvontaeläinlääkäri tai muu asiantunteva toimivaltainen viranomainen kaikkina vuorokauden aikoina.

Täysin samaa mieltä

Valvontaeläinlääkärin tukena toimii Turun kaupungin eläinhoitola, jossa voidaan löytöeläimien lisäksi hoitaa eläinsuojelusyistä haltuunotettuja eläimiä.

13. Valvontaeläinlääkäreiden ja poliisin yhteistyötä tulee edistää eläinsuojelupoliisitoiminnan kautta siten, että poliisilaitoksille perustetaan eläinsuojelurikosten tutkimiseen keskittyviä ryhmiä.

Jokseenkin samaa mieltä

14. Kuntien tulee laatia suunnitelma eläinten hyvinvoinnin edistämisestä . Suunnitelmassa kunta määrittelee, miten se edistää eläinten hyvinvointia ja arvioi toimintansa eläimiin kohdistuvia hyvinvointivaikutuksia.

Täysin samaa mieltä

15. Kunnissa tulee ottaa käyttöön eläinten hyvinvointivaikutusten arviointi kaikissa päätöksissä, jotka jollakin tavoin koskettavat eläimiä.

Täysin samaa mieltä

16. Kuntiin tulee perustaa eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelin, joka pyrkii edistämään eri tahojen osaamista ja yhteistyötä sekä parantamaan kunnan eläinten hyvinvoinnin ja suojelun tasoa esimerkiksi päättäjille tehtävin aloittein.

Jokseenkin samaa mieltä

17. Aion kaikessa poliittisessa työssäni edistää eläinten oikeuksia.

Täysin samaa mieltä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *