Meillä on todella haastava mielenterveyskriisi käsillä parasta aikaa Suomessa.

Arviolta joka neljäs aikuinen sairastaa vuoden ajanjaksolla jotain mielenterveyden häiriötä ja OECD:n arvio on, että tämä kustantaa Suomelle 11 miljardia vuosittain.

Se on suunnilleen samaa suuruusluokkaa kuin julkisen talouden koko kestävyysvaje.

Mielenterveyspalvelut ovat painottuneet nyt vahvasti erikoissairaanhoitoon. Ja tällä hetkellä pitkään hoitoon jonottaneita on aivan liian paljon psykiatrisen hoidon piirissä.

Samalla psykiatrisessa hoitotyössä on valtava henkilöstöpula, joka osaltaan haastaa hoitoon pääsyn. Me tarvitsemme kuitenkin selkeän suunnan muutoksen siinä, että palveluita tarjotaan lähellä, matalalla kynnyksellä porrastetusti niin, että kaikki saavat apua oikea-aikaisesti.

On myös tärkeää muistaa, että mielenterveyskriisi on monisyinen ongelma, joka vaatii monipuolisia ratkaisuja.

Pelkkä hoitoon pääsyn parantaminen ei riitä, vaan tarvitaan myös ennaltaehkäiseviä toimia, kuten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamista kaikilla tasoilla ja sosiaaliturvan kehittämistä niin, että se tukee paremmin mielenterveyspotilaita.

Lisäksi on tärkeää poistaa stigmaa mielenterveysongelmia kohtaan ja edistää avointa keskustelua mielenterveydestä yhteiskunnassa.

Tällä hetkellä Suomessa on mielenterveyskriisi ja suuri määrä mielenterveyshoitovelkaa, joka aiheuttaa sekä inhimillisiä kärsimyksiä että merkittäviä taloudellisia kustannuksia yhteiskunnalle.

Siksi tarvitaan kattavia ja monipuolisia ratkaisuja mielenterveyskriisin pysäyttämiseksi ja mielenterveyden edistämiseksi yhteiskunnassa.

Nyt tarvitaan selkeitä politiikkatoimia, joilla tämä mielenterveyskriisi pysäytetään

Toimenpiteet kuvana

Viisi toimenpidettä mielenterveyskriisin pysäyttämiseksi

Näillä toimenpiteillä mielenterveyskriisi pysäytetään

Hyvinvointialueiden rahoitus tulee turvata

Tärkeä askel mielenterveyskriisin pysäyttämisessä Suomessa on hyvinvointialueiden rahoituksen turvaaminen. Tämä mahdollistaa päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämisen alueellisesti.

Rahoituksen turvaaminen tapahtuu eduskunnan ja hallituksen kautta, sillä valtion rahoitus on keskeisessä roolissa. Hyvinvointialueet saavat itse päättää, mihin ja miten rahat käytetään, ja aluevaltuustot ja muut päättäjät voivat ratkaista, kuinka paljon rahaa suunnataan mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön.

Siksi hyvinvointialueiden rahoituksen turvaaminen on välttämätöntä, jotta voidaan kehittää tarvittavia palveluita ja torjua mielenterveyskriisiä Suomessa.

Suomessa mielenterveyspalveluiden rahoitus on jäänyt paikoilleen ja jopa laskenut.

2000-luvulla mielenterveyspalveluihin ei ole satsattu yhtä paljoa kuin somaattisten sairauksien hoitoon ja psykiatrian osuus erikoissairaanhoidon menoista on vähentynyt yli kuudella prosenttiyksiköllä 2000–2017.

Ja tässä kohtaa tämä ei valitettavasti kerro siitä, että hoitoon olisi ajautunut vähemmän ihmisiä. Me tarvitsemme nyt rahaa ja työvoimaa mielenterveyspalveluiden kehittämiseen porrasteisesti.

Terapiatakuu osaksi hoitotakuuta

Terapiatakuu on tärkeä osa mielenterveyspalveluiden kehittämistä Suomessa.

Sen tavoitteena on varmistaa, että jokainen suomalainen saa tarvitsemaansa terapiahoitoa kohtuullisessa ajassa.

Mielenterveysongelmat ovat vakavia, ja hoitoon pääsy nopeasti ja matalalla kynnyksellä on erityisen tärkeää, jotta ongelmat eivät kasva liian suuriksi.

Terapiatakuun toteutumisen edellytyksenä on ensin hoitotakuun toteutuminen myös psykiatrisilla palveluilla. Tämä tarkoittaa sitä, että mielenterveysongelmiin tulee saada riittävästi hoitoa samalla tavalla kuin muihin sairauksiin.

Terapiatakuun tulee olla osa hoitotakuuta, jotta kaikki tarvittavat hoitomuodot, kuten kognitiivisen terapian, psykodynaamisen terapian ja psykoterapian, ovat kaikkien saatavilla.

On tärkeää, että terapiatakuu toteutetaan myös porrasteisesti, että eri asteista ja vaativuudeltaan erilaista terapiaa on kaikille tarvitseville saatavilla.

Maksuton terapiakoulutus

Psykoterapian saatavuudessa on suuria eroja ja valtakunnallisesti suuria puutteita.

Yksi merkittävä syy tähän on se, että psykoterapiakoulutus on monille siitä kiinnostuneille liian kallis täydennyskoulutus. Tämä johtaa siihen, että psykoterapian tarjoajia on liian vähän, mikä vaikeuttaa hoitoon pääsyä ja pidentää hoitoon jonottamista.

Ratkaisuna psykoterapian saatavuuden parantamiseen tulee olla siirtyminen maksuttomaan psykoterapiakoulutukseen.

Lisäksi valtion tulee ohjata resursseja mielenterveyspalveluiden kehittämiseen, jotta psykoterapiapalveluiden saatavuutta voidaan parantaa eri puolilla maata.

Mielenterveysasiavaltuutettu Suomeen

Suomeen tarvitaan ehdottomasti oma poikkihallinnollinen mielenterveysasiavaltuutettu, joka pystyy tarkastelemaan mielenterveyspalveluiden tilannetta kokonaisuutena ja tekemään tarvittavia toimenpiteitä yhdessä muiden hallintoalojen kanssa mielenterveyden edistämiseksi.

Valtuutetun tehtävänä olisi toimia asiantuntijana mielenterveysasioissa ja edistää mielenterveysoikeuksien toteutumista Suomessa.

Mielenterveysasiavaltuutetun tehtäviin kuuluisi myös yhteistyö muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa, kuten terveysministeriön, muiden ministeriöiden, Kelan, kuntien ja järjestöjen kanssa.

Lisäksi mielenterveysasiavaltuutetun tehtävänä voisi olla mielenterveyden edistäminen yhteiskunnassa ja vaikuttaminen mielenterveyspolitiikan kehittämiseen.

Mielenterveysasiavaltuutettu voisi myös edistää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja kehittämistä sekä seurata, miten mielenterveyspalveluiden rahoitukseen liittyvät päätökset vaikuttavat kansalaisten mielenterveyteen.

Lapsille ja nuorille oma mielenterveystoimenpideohjelma

On todella tärkeää, että huolehdimme lasten ja nuorten mielenterveydestä ja tarjoamme heille tarvittavan tuen ja hoidon.

Mielenterveysongelmat voivat vaikuttaa vakavasti lapsen tai nuoren elämänlaatuun ja hyvinvointiin, ja siksi on tärkeää, että hoitoon pääsy on helposti saatavilla.

Yksikään nuori ei jatkossa saa jäädä hoidon piirin ulkopuolelle. Tämä meidän tulee luvata. Siksi tarvitsemme mielenterveysstrategian rinnalle oman mielenterveystoimenpideohjelman lapsille ja nuorille.

Mielenterveysstrategia ja mielenterveystoimenpideohjelma ovat tärkeitä askelia kohti tavoitetta, jossa jokainen lapsi ja nuori saa avun silloin, kun sitä tarvitsee.

Nämä strategiset ohjaavat linjapaperit auttavat varmistamaan, että mielenterveysongelmista kärsivät lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa hoidon ja tukipalvelut.

Lapsille ja nuorille suunnattu mielenterveystoimenpideohjelma on tärkeä askel kohti parempaa mielenterveyden hoitoa ja tukea.

On tärkeää varmistaa, että palvelut ovat helposti saatavilla, vastaavat erityistarpeita ja että tarvittava koulutus ja tuki ovat saatavilla läheisille henkilöille.

Usein kysyttyä

Miksi mielenterveyskriisi on pysäytettävä?

Arviolta joka neljäs aikuinen sairastaa vuoden ajanjaksolla jotain mielenterveyden häiriötä ja OECD:n arvio on, että tämä kustantaa Suomelle 11 miljardia vuosittain.

Miten mielenterveyskriisi pysäytetään?

Ensinnäkin hyvinvointialueiden rahoitus tulee turvata. Toisekseen terapiatakuu on saatava osaksi hoitotakuuta. Kolmanneksi on siirryttävä maksuttomaan terapiakoulutukseen. Neljänneksi meille on saatava mielenterveysasiavaltuutettu Suomeen. Ja viidenneksi, lapsille ja nuorille on luotava oma mielenterveystoimenpideohjelma.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *