Koen suurta huolta yhteiskunnan eriarvoistumisesta. Minua huolettaa, että köyhässä perheessä elää arviolta joka kymmenes lapsi Suomessa ja tilanne on nopeasti pahenemassa johtuen tämänhetkisestä ruuan ja energian hinnan nopeasta kallistumisesta.

Tämä tiputtaa uusia perheitä köyhyyteen arviolta 13 000 uuden perheen verran vuodessa.

Lapsiperheköyhyys on monisyinen ilmiö, johon vaikuttavat esimerkiksi vanhempien työttömyys, matalapalkkaisuus, yksinhuoltajuus, asumiskulut ja sosiaalisten verkostojen puute.

Lasten köyhyys vaikuttaa haitallisesti heidän hyvinvointiinsa, terveyteensä ja koulutusmahdollisuuksiinsa.

Selvityksen mukaan vähävaraisten perheiden lapsista 61 % jää maksullisesta harrastamisesta ulkopuolelle ja 32 % vähävaraisten perheiden lapsista on joutunut kiusatuksi perheen taloudellisen tilanteen takia.

Lapsiperheiden köyhyydellä on jopa elämänmittaiset vaikutukset lasten elämään

Kaikkein vaurioittavinta on vauvaperheiden köyhyys, joka näkyy lasten elämässä muita yleisempinä mielenterveys-, päihde- ja syrjäytymisongelmina.

Vauvaperheiden köyhyys voi johtaa myös muihin ongelmiin, kuten heikompi laatuiseen ravitsemukseen, huonompaan terveyden tilaan tai terveydestä huolehtimiseen sekä heikompaan koulumenestykseen.

Nämä vaikutukset voivat kasaantua ja johtaa vaikeuksiin myöhemmällä iällä, mikä voi haitata lapsen mahdollisuuksiaan menestyä aikuisena.

Perheenjäsenen mielenterveys- tai päihdeongelmat voivat johtaa työttömyyteen, taloudellisiin vaikeuksiin, asumisongelmiin ja sosiaalisten suhteiden heikkenemiseen.

Nämä tekijät voivat edelleen vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja terveyteen, mikä voi lisätä köyhyyden riskiä.

On arvioitu, että noin joka viides tai jopa joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmilla on hoitoa edellyttävä mielenterveys- tai päihdeongelma.

On näyttöä siitä, että vanhempien huono-osaisuus ja mielenterveysongelmat lisäävät lapsen riskiä sairastua mielenterveysongelmiin ja näin altistaa lasta tulevaisuudessa myös huono-osaisuudelle.

Lapsiperheköyhyyden torjuminen on tärkeää paitsi lasten hyvinvoinnin vuoksi myös yhteiskunnan kannalta, sillä köyhyys ja syrjäytyminen voivat johtaa lisäkustannuksiin terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja rikollisuuden torjunnassa.

Ratkaisuja lapsiperheköyhyyden torjunnassa

Korotetaan alle 3-vuotiaiden lapsilisiä

Lapsilisä on universaali etuus kaikille perheille, erityisesti lapsille.

Lapsilisistä on vuosien saatossa leikattu ja niiden kuten monen muun etuuden indeksit ovat olleet jäädytettyinä.

Meidän tulee kuitenkin tukea lapsiperheitä myös lapsilisien muodossa ja erityisesti tulevalla vaalikaudella panostaisin kaikista haastavimmissa asemassa olevien perheiden asemaan ja lapsiperheköyhyyden torjumiseen tarkastelemalla lapsilisiä.

Siksi meidän tulee korottaa ensisijaisesti alle 3-vuotiaiden lasten lapsilisiä vauvojen ja pikkulasten perheiden köyhyyden vähentämiseksi, koska vauvaperheiden köyhyys on kaikkein vaurioittavinta.

Panostetaan vanhemmuuden tukeen

Meidän tulee taata kaikille yhdenvertaiset universaalit vanhemmuuden tuen mahdollisuudet, kuten laadukkaat neuvolapalvelut, joiden tavoitteena on tukea yleisesti lapsen ja vanhemman hyvinvointia sekä havaita riittävän ajoissa mahdollisen lisätuen tarve.

Samalla meidän on kuitenkin rakennettava politiikkasuosituksilla parempi ohjaus hyvinvointialueille kohdennettuun ja intensiiviseen vanhemmuuden tukeen.

Tämä osaltaan vaatii hyvinvointialueiden rahoituksen turvaamisen jatkossa tulevalla vaalikaudella.

Turvataan maksuton varhaiskasvatus

Maksuton varhaiskasvatus on merkittävä keino torjua lapsiperheköyhyyttä, sillä monet perheet miettivät kuinka selvitä kaikista arjen kustannuksista, kuten lasten varhaiskasvatus-, iltapäiväkerho- ja harrastusmaksuista.

Marinin hallitus on laskenut varhaiskasvatusmaksuja ja poistanut ne kokonaan pienituloisilta.

Sosialidemokraattien pitkäaikainen tavoite on ollut maksuton varhaiskasvatus jokaiselle lapselle. Maksuton varhaiskasvatus auttaa varmistamaan sen, että jokainen lapsi saa parhaan mahdollisen alun elämälleen riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta.

Siksi meidän tulee tavoitella maksutonta varhaiskasvatusta tulevalla vaalikaudella.

Uudistetaan sosiaaliturvaa ja tehdään indeksikorotukset

Köyhyys on merkittävä haaste, erityisesti lapsiperheissä. Sosiaaliturvajärjestelmässä meidän tulee tarkastella sosiaaliturvaa kokonaisuutena.

On aika päivittää sosiaaliturvaa ja tehdä indeksi- ja lapsikorotukset. Tulee myös huomioida muiden tukien ja etuuksien vaikutukset köyhyyden torjumiseksi.

Nämä osaltaan edistävät myös lapsiperheiden hyvinvointia. Suomessa tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa köyhyyden torjumiseksi ja vähentämiseksi. Tähän tulee aktiivisesti pyrkiä seuraavalla vaalikaudella.

Siksi meidän tulee uudistaa sosiaaliturvaa siten, että tehdään indeksi- ja lapsikorotukset, ja sosiaaliturvauudistuksessa valmistellaan vauva- ja lapsiperheköyhyyttä vähentäviä toimenpiteitä sekä yhden huoltajan perheille tulee suunnata erityisiä tukitoimia.

Tehdään perhekohtainen terveydenhuollon- ja lääkkeiden maksukatto

Taloudellisesti haastavassa tilanteessa olevat lapsiperheet saattavat kokea vaikeuksia terveyspalveluiden ja lääkkeiden maksuihin liittyvissä tilanteissa.

Tämä voi johtaa terveydenhuollon palveluiden ja lääkkeiden käytön laiminlyöntiin. Erityisen haastavaa tämä voi olla lapsiperheissä, joissa on useampi sairastava henkilö tai henkilö, joka syystä tai toisesta tarvitsee paljon palveluita ja tukea.

Maksukattojen korkea taso haastaa erityisesti pienituloisia ja pitkäaikaissairaita.

On tärkeää ottaa perheen kokonaistilanne huomioon, jotta kaikki perheenjäsenet voivat saada tarvitsemansa hoidon ilman taloudellista rasitusta.

Siksi meidän tulee säätää perhekohtainen terveydenhuollon- ja lääkkeiden maksukatto.

Toimenpiteet tiivistettynä (kuva)

viisi toimenpidettä lapsiperheköyhyyden torjumiseksi
Viisi toimenpidettä lapsiperheköyhyyden torjumiseksi (Lähde: https://marilahti.fi)

Usein kysyttyä

Mitä toimenpiteitä lapsiperheiden köyhyyden torjumiseksi voidaan tehdä?

Ainakin nämä: korotetaan alle 3-vuotiaiden lapsilisiä, panostetaan vanhemmuuden tukeen, turvataan maksuton varhaiskasvatus, uudistetaan sosiaaliturvaa ja tehdään indeksikorotukset ja tehdään perhekohtainen terveydenhuollon- ja lääkkeiden maksukatto

Miksi näitä uudistuksia ei olla tehty aikaisemmin?

Moni nivoutuu sosiaaliturvauudistukseen, jota varten tällä hallituskaudella perustettiin parlamentaarinen työryhmä ja se jatkaa seuraavalla hallituskaudella, todennäköisesti eri ihmisten toimesta. Meidän sosiaaliturvaan vaikuttaa niin moni lainsäädäntö, että se on osoittanut todella vaikeaksi uudistaa. Jos yhtä palaa muuttaa se vaikuttaa kaikkeen muuhun. Osittain tämä on myös arvokysymys – onko tärkeä, että lapset nostetaan pois köyhyydestä? SDP:n vaihtoehto on yleisturvamalli.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *